Eerste tender REAP voor regio Eindhoven open

Het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP) is een subsidieprogramma van de provincie Noord-Brabant. Het doel van deze regeling is om door middel van subsidie de economie in de Metropoolregio Eindhoven te versterken door innovatieve ontwikkelingen te stimuleren.

Subsidie kan worden aangevraagd voor innovatieve samenwerkingsprojecten die bijdragen aan de economie van de regio. Er wordt onderscheid gemaakt tussen uitvoeringsgerichte projecten (projecten die al dicht op de markt zitten) en aanjaagprojecten (projecten die nog wat verder van de markt zitten).

De aantoonbare meerwaarde voor de regio ontstaat indien het project voldoet aan de volgende eisen:
  • Er moet sprake zijn van een evenwichtige samenwerking (minstens 2 partijen uit de Metropoolregio Eindhoven). Beide partijen doen voor eigen rekening en risico mee (maximaal 70% projectkosten voor één partner);
  • Het project moet een vernieuwend karakter hebben. Hierbij kan worden gedacht aan het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype van een nieuw product of dienst;
  • Het project moet een voorbeeldfunctie voor de Metropoolregio Eindhoven (kunnen) hebben.

Subsidiepercentage

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal:
  • 15% van de subsidiabele kosten voor uitvoeringsgerichte projecten (geen maximaal subsidiebedrag);
  • 50% van de subsidiabele kosten voor aanjaagprojecten (tot een maximum van € 50.000 subsidie).
NB. Forfaitair uurtarief € 50,- voor bedrijven, voor kennisinstellingen € 125.

Voor wie?

De Metropoolregio Eindhoven beslaat: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Aanvraagperiode

Aanvragen worden door middel van een tendersysteem behandeld. De eerste tenderronde van 2018 sluit op 1 april.

Meer weten?

Bent u benieuwd welke subsidiemogelijkheden er voor u liggen? Dan kunt u altijd, en vrijblijvend, contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53. Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT