Agrarische ondernemers opgelet - POP3

Het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is het derde Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. POP3 is een vervolg op POP2 en loopt van 2014 tot 2020.


Derde plattelandsontwikkelingsprogramma 

Het doel van POP3 is het leveren van een bijdrage aan het verder ontwikkelen van innovaties in de agrarische sector en stimuleert agrariërs om duurzamer en concurrerender te ondernemen. Daarnaast geeft POP3 invulling aan het belonen van agrariërs voor maatschappelijke prestaties die zij leveren. 

De EU heeft voor het huidige plattelandsbeleid zes prioriteiten:

 • Kennisverspreiding en innovatie
 • Concurrentiekrachtversterking
 • Ketenorganisatie en risicobeheer
 • Behoud en versterken van ecosystemen
 • Behoud van natuurlijke hulpbronnen
 • Economische ontwikkeling van het platteland 

Onderdelen van POP Nederland 

Nederland heeft in de nationale uitwerking van het POP de volgende thema’s centraal gezet:

 • Innovatie landbouw (agrifood, water, energie)
 • Herstructurering landbouwbedrijven (landinrichting en boerderijverplaatsing)
 • Jonge boerenregeling (duurzame en innovatieve investeringen)
 • Natuurpact (agrarisch natuurbeheer en hydrologische maatregelen PAS)
 • Waterbeheer (Kaderrichtlijn Water Nitraat-richtlijn en klimaatadaptatie)
 • LEADER-aanpak (leefbaarheid platteland 

Subsidiepercentages variëren tussen de 50% en 75% van de totale projectkosten, afhankelijk van het thema waarvoor het project wordt ingezet. Een voorwaarde is dat er sprake is van cofinanciering met minimaal een nationale (publieke) partij. Uiteraard kan ook privaat geld hier bovenop worden ingezet, maar dit telt niet als cofinanciering.

Provinciale regelingen

Een belangrijk verschil met het vorige programma (POP2) is dat de provincies de subsidies verstrekken. De subsidieaanvraag loopt nog wel via RVO.nl. Neem contact met ons op om te zien welke POP3-subsidies u kunt aanvragen in uw provincie.

Meer weten?

Bent u een ondernemer actief in de ontwikkeling van de agrarische sector in Nederland en ziet u kansen na het zien van de POP3 thema’s?  Voor specifieke voorwaarden en andere informatie over de POP3-subsidies in uw regio kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53. 
Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT