DHI-subsidie voor internationaal ondernemerschap!

De DHI is een van de weinige subsidies voor internationale ondernemers. De regeling is gericht op MKB-ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Het doel van de DHI-regeling is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol zakendoet in opkomende markten en ontwikkelingslanden.

Subsidiekansen

De DHI-regeling bestaat uit drie modules, ieder met zijn eigen doel en regelgeving:

  • Demonstratieprojecten: Uw doel is om lokaal aan meerdere partijen aan te tonen dat uw technologie, kapitaalgoed of dienst werkt, en effectief en rendabel is in het land.

  • Haalbaarheidsstudies: Een potentiële klant in een van de DHI-landen geeft in een intentieverklaring aan dat hij wil investeren in uw Nederlandse technologie, kapitaalgoed of dienst. Eerst wil dit bedrijf onderzoeken of deze investering technisch en financieel haalbaar is.

  • Investeringsvoorbereidingsstudies: U onderzoekt of het technisch en financieel haalbaar is voor uw bedrijf om te investeren in één van de DHI-landen. Uw bedrijf levert een businessplan waarin uitwerkingen staan van b.v. de strategie, organisatie, marketing, juridische aspecten, en het financiële plaatje.

Subsidie wordt toegekend op basis van een tender; alleen de beste voorstellen worden beloond. Het is dan ook van belang de aanvraag goed voor te bereiden.

Quickscan

Door middel van een verplichte quickscan kunnen projectideeën worden getoetst door een projectadviseur van de DHI. Hieraan wordt een advies uitgebracht of uw project voldoende aansluit bij de subsidieregeling. Samen met dit advies ontvangt u een code, waarmee u een volledige aanvraag kunt indienen.

Hoogte subsidie

Afhankelijk van het soort project, en het land waarin het project wordt uitgevoerd, is 50% subsidie mogelijk tot maximaal € 200.000.

Projectidee?

De huidige tender loopt van 1 februari tot en met 29 maart 2018, 15:00 (Nederlandse tijd). Dien nu een quickscan in om te bepalen of uw idee past binnen de DHI-regeling.

Meer weten?

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd, en vrijblijvend, contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53.

Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT