Drie nieuwe regelingen voor Topsector Energie

Vanaf 1 juli zijn er 3 nieuwe regelingen voor de Topsector Energie opengesteld. Het gaat om de subsidieregelingen Demonstratie Energie-innovatie, Systeemintegratiestudies en de regeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie.

De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim 100 miljoen euro subsidie aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties. Het doel van de subsidies is het versterken van de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart in de Topsector Energie.   


DEI

Bent u een ondernemer met een energie-innovatie die potentie heeft voor verkoop in het buitenland en voor de werkgelegenheid in Nederland. En is uw nieuwe product of dienst klaar voor toepassing in de praktijk door een eindgebruiker? Dan komt u in aanmerking voor de subsidie Demonstratie energie-innovatie (DEI).   

De DEI focust op omzet, werkgelegenheid én export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers. Met de regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken de groene groei in Nederland. 

Energie-innovaties die in aanmerking komen voor DEI zijn het stadium van prototype voorbij. De innovaties kunnen - nét voor grootschalige marktintroductie - voor het eerst in de markt worden toegepast. Dit is hét moment waarop de regeling DEI mogelijk interessant is. 

Systeemintegratiestudies 

Verkent u nieuwe technische concepten en ideeën op het gebied van energieopslag en conversietechnologie? Dan komt u in aanmerking voor subsidie Systeemintegratiestudies.   

Met systeemintegratiestudies kunnen consortia nieuwe technische concepten en ideeën verkennen op het gebied van energieopslag en conversietechnologie. Dit zonder grote onderzoeksprojecten of investeringsprojecten op te tuigen. 

Deze systeemintegratiestudies helpen om de sterke en zwakke punten van het voorgenomen project in kaart te brengen, evenals de kansen, risico’s én benodigde middelen. Het zijn onder meer middelgrote en kleine ondernemingen en onderzoeksinstellingen die RVO.nl met deze regeling wil bereiken.   

MVI Energie

Bent u bezig met technische energie-innovaties, die ook vragen om maatschappelijke vernieuwingen? En of ligt uw focus op acceptatie van veranderingen in het sociaal maatschappelijk systeem en innovaties? Dan kunt u vanaf heden de subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie (MVI Energie) aanvragen.

MVI Energie helpt veelbelovende innovaties te doen slagen door de ethische en maatschappelijke aspecten van de innovatie al vroegtijdig mee te nemen. In het programma werken onderzoekers van verschillende wetenschapsgebieden met elkaar samen, bijvoorbeeld ethici, gedragswetenschappers, economen en psychologen.   

Meer weten? 

Voor meer informatie over de regelingen, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53 of een email sturen naar info@craeghs.nl
Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT