Duurzame Inzetbaarheid voor Regio’s en Sectoren

De subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren is bedoeld om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. De komende openstelling richt zich specifiek op Onderwijs & Ontwikkelfondsen (O&O) en op samenwerkingsverbanden van sociale partners.

Subsidiekansen

De ESF-regeling wordt uitgevoerd door het Agentschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Subsidie is beschikbaar voor O&O fondsen, sociale partners en gemeenten die: een breed gedragen sector of regionaal plan hebben dat leidt tot beleidsvorming; onderzoek, monitoring of pilots uitvoeren; voorlichting geven wat duurzame inzetbaarheid bevordert van werkenden.

Thema’s en voorbeeldprojecten

Binnen de regeling wordt ingezet op drie thema’s. Alleen projecten die zich richten op één van onderstaande thema’s kunnen voor subsidie in aanmerking komen:

Thema A: Bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken:

Binnen thema A worden maatregelen en projecten gestimuleerd die de gezondheid van werknemers verbeteren, het werkplezier en sociaal veilig werken bevorderen, en gelijkheid op de werkvloer realiseren.

Voorbeelden van projecten en activiteiten zijn: centraal georganiseerde begeleiding bij afvallen of stoppen met roken; begeleiding van werkgevers bij het inrichten van flexibel arbeidstijdenmanagement; of het uitvoeren van een onderzoek naar ongelijkheid en discriminatie in een bepaalde werksituatie.

Thema B: Bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap

In thema B worden projecten gestimuleerd die ervoor zorgen dat werknemers optimale worden ingezet door het werk af te stemmen op de persoon of meer variatie te bieden. Ook wordt binnen dit thema ingezet op het onderhouden en uitbouwen van competenties van werknemers.

Voorbeelden van projecten en activiteiten zijn: voorbereiding en uitvoering van pilots met zelfsturende teams; of het aanbieden van communicatie trainingen voor managers voor het creëren van een leercultuur;

Thema C: Stimuleren van arbeidsmobiliteit van werkenden

Het laatste thema zet in op het bevorderen van arbeidsmobiliteit voor oudere werkenden en andere groepen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Beoogd wordt om de netwerken tussen regio’s en tussen sectoren te versterken zodat werkenden flexibel in verschillende regio’s en/of sectoren kunnen worden ingezet.

Voorbeelden van projecten en activiteiten zijn: formuleren en uitvoeren van een sectoraal beleidsplan waarmee werkenden worden geholpen om inzicht te krijgen in hun vaardigheden en loopbaanmogelijkheden; communiceren over loopbaanmogelijkheden van de toekomst en de mogelijkheden van organisaties om daarop te anticiperen.

Subsidiehoogte en budget

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, waarbij de subsidiabele kosten maximaal per project maximaal €500.000,- bedragen. Voor samenwerkingsverbanden kunnen de subsidiabele kosten met maximaal een factor drie worden verhoogd.

In totaal is er voor Duurzame Inzetbaarheid voor Regio’s en Sectoren in 2017 €12,5 miljoen subsidie beschikbaar.

Aanvragen

De aanvraagperiode loopt van 25 september 2017 (9:00) tot en met 13 oktober 2017 (17:00).

Meer weten?

Craeghs Consultancy ondersteunt u graag bij het compleet indienen en succesvol aanvragen van een ESF-DI subsidie. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken. Dat kan op telefoonnummer 010 - 243 06 53 of via info@craeghs.nl

Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT