ESF-Duurzame inzetbaarheid: gezond personeel!

De ESF Duurzame inzetbaarheid (ESF-DI) is een laagdrempelige regeling voor het inhuren van advies met betrekking tot het gezond, gemotiveerd en productief houden van de werknemers vanaf het moment van indiensttreding tot aan pensionering. 

De doelen van de ESF-DI zijn voor de aanvraagperiode van 14 t/m 25 november toegespitst op het welzijn van werkenden. Onder werkenden worden naast werknemers ook zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) verstaan. Een arbeidsorganisatie die een subsidieaanvraag indient richt het project ten minste op eigen werknemers, maar kan ook zzp'ers deel laten nemen. 

Projecten dienen expliciet gericht te zijn op: 
 • Bewustwording; 
 • sociale aspecten van duurzame inzetbaarheid;  
 • gezondheidsmatige aspecten van duurzame inzetbaarheid. 

Dit gebeurt binnen de volgende thema’s: 
 • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;  
 • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;  
 • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; 
 • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement. 

Met de ESF-DI regeling kan er worden gezorgd dat werkenden tot hun pensioen betrokken en vitaal aan het werk blijven. Binnen de ESG-DI regeling is er geen ruimte voor projecten gericht op procesverbetering, technische innovatie of scholing.   


Voorwaarden voor de aanvraag

 • Maximaal 1 aanvraag per bedrijf;
 • Er moeten minimaal 2 werknemers in dienst zijn;  
 • Maximale trajectduur van 12 maanden;
 • De ingehuurde adviseur moet minimaal 3 referenties hebben waaruit zijn competenties op het gebied van duurzame inzetbaarheid blijken;  
 • Korte beschrijving van het doel van het opstarten van een traject; 
 • Korte begroting voor het traject;  
 • Bedrijf moet vooraf worden geregistreerd bij Agentschap SZW;
 • Kosten subsidiabel vanaf datum beschikking.   

Belangrijk om te weten 

De aanvraagperiode is van 14 november (9.00 uur) t/m 25 november (17.00 uur) 2016. Registratie als subsidieaanvrager kan vanaf heden, zodat met de openstelling direct een aanvraag kan worden ingediend. Het budget voor deze aanvraag periode bedraagt € 13 miljoen U kunt maximaal 50% vergoed krijgen van de kosten waarvoor u subsidie kunt krijgen. Per aanvraag kunt u maximaal € 10.000 subsidie krijgen. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 12.000 zijn, het minimale subsidie bedrag is daarmee € 6.000.

Meer weten?

Voor meer informatie over de regeling de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53
Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT