Exportregeling DHI - 4,5 miljoen beschikbaar!

De nieuwe subsidieregeling DHI is begin maart voor het eerst van start gegaan. De eerste tenderronde is reeds gesloten en een groot succes gebleken. Op 8 augustus wordt de tweede ronde opengesteld met een beschikbaar budget van 4,5 miljoen euro.

Het doel van de DHI-regeling is het ondersteunen van Nederlandse exporterende en investerende bedrijven bij het ondernemen in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Mkb-ondernemingen in Nederland kunnen voor projecten in deze landen subsidie aanvragen voor drie type modules:

  • Demonstratieprojecten
  • Haalbaarheidsstudies
  • Investeringsvoorbereidingsstudies

Demonstratieprojecten

Hierbij is het doel Nederlandse technologie te demonstreren in een van de doelmarkten en hiermee aan te tonen dat die technologie lokaal onder reële omstandigheden werkt, effectief en rendabel is in het land. Een belangrijke voorwaarde voor demonstratieprojecten is dat de demonstratie gericht is op meerdere partijen.

Haalbaarheidsstudies

Onderzoek naar de haalbaarheid van een buitenlandse investering in een product. Hierbij zal men onderzoek laten uitvoeren naar de technische en financiële haalbaarheid van beoogde investering in Nederlandse ‘producten’ door een potentiële klant in een van de doelmarkten. De haalbaarheidsstudie zal een projectontwerp en investeringsplan moeten opleveren op basis waarvan een buitenlandse klant een besluit over een investering kan nemen.

Investeringsvoorbereidingsstudie

Onderzoek naar de technische en commerciële haalbaarheid van een investering in een onderneming in een van de DHI-landen. Deze investeringsvoorbereidingsstudie zal moeten leiden tot een businessplan of een investeringsplan, welke gericht is op het nemen van een investeringsbesluit en het verkrijgen van financiering.

Belangrijk om te weten

  • Deadline voor aanvraag is 19 september 2016
  • Aanvrager moet een Nederlandse MKB zijn met minstens 3 medewerkers
  • Slechts één aanvraag per ronde kan worden gehonoreerd
  • De maximale subsidie voor een demonstratieproject is €200.000,-
  • De maximale subsidie voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies is €100.000,-

Meer weten?

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53.

Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT