Interreg Vlaanderen-Nederland geopend

Het programma wil via deze openstelling grensoverschrijdende projecten ondersteunen voor zo'n 43 miljoen subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Projecten gericht op de arbeidsmarkt, opleiding en tewerkstelling, innovatie en onderzoek, duurzame energie en het efficiënt omgaan met hulpbronnen kunnen zich aanmelden.

Waar moet uw project aan voldoen? 

Om aanspraak te maken op de subsidie regeling moet het project betrekking hebben op ten minste één van de volgende thema's en onderliggende doelstellingen: 
 • Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie: 
  • stimuleren van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling door uitbreiding van onderzoeksinfrastructuur en samenwerking tussen kennisinstellingen;  
  • valorisatie van kennis en innovatie door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, via samenwerking tussen bedrijven onderling en met kennis- en onderwijsinstellingen. 
 • Meer energie-efficiëntie en hernieuwbare energie: 
  • bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in bedrijven;  
  • bevorderen van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, inclusief de woningbouwsector; 
  • promotie van innovatie voor CO2-arme technologieën.
 • Bescherming van het milieu:
  • innovatie voor de verbetering van het milieu en een efficiënte omgang met hulpbronnen;  
  • het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven door het stimuleren van aanpassing van productieprocessen.  
 • Bevordering werkgelegenheid op de arbeidsmarkt:  
  • verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio. 

Voor wie is de subsidie bedoeld? 

Het programma is bedoeld voor samenwerkende kennisinstellingen, bedrijven en intermediaire organisaties. Bepaalde thema’s zijn specifiek bedoeld voor het MKB (in Vlaanderen: KMO, kleine en middelgrote onderneming). Voor elk project is minstens één Vlaamse en minstens één Nederlandse samenwerkingspartner vereist.  Aan beide zijden van de grens moet men zorgen voor activiteiten, cofinanciering en partners. Als het een meerwaarde betekent voor het project, kunnen er trouwens ook partners worden betrokken van buiten het programmagebied, met name vanuit nabijgelegen economische centra. 


Programmagebied 

Het Interreg-programma tussen Vlaanderen en Nederland wordt uitgevoerd op het grondgebied van de vijf Vlaamse provincies en de drie zuidelijke Nederlandse provincies. In Vlaanderen gaat het om de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper). Aan Nederlandse zijde wordt het gebied gevormd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. 

Belangrijk om te weten 

De aanvraagperiode van Interreg Vlaanderen-Nederland opent op 22 september 2016, maar de sluitingsdatum is nog niet bekend. Het budget voor deze aanvraag periode bedraagt € 43 miljoen en is beschikbaar gesteld vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT