LIFE 2016 - 337 miljoen voor Natuur en Milieu

De LIFE subsidie is bedoeld voor grote natuur-, milieu- en klimaat projecten, voor 2016 is zo’n 337 miljoen euro gereserveerd. LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Het programma ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van o.a. milieu en efficiënt hulpbronnengebruik (pilots en demonstratie van innovatieve milieutechnologieën). De subsidie is breed en hierdoor erg interessant. 

Pilots en demonstraties van innovatieve milieutechnologieën

Het programma ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van o.a. milieu en efficiënt hulpbronnengebruik (pilots en demonstraties van innovatieve milieutechnologieën). Een project moet zich richten op een van de drie onderstaande thema’s:  

Natuur en biodiversiteit (verbetering van een bedreigde habitat voor dieren of planten).  
Milieu- en efficiënt hulpbronnengebruik (pilots en demonstratie van vernieuwende oplossingen). Klimaatverandering (adaptatie en mitigatie).

Soorten projecten 

Het LIFE-programma maakt onderscheid tussen verschillende soorten projecten waaronder traditionele projecten en integrale projecten. Het grootste budget (€239 miljoen) is bestemd voor de zogeheten traditionele LIFE-projecten. Dit zijn vernieuwende (concrete) oplossingen die bijvoorbeeld de Europese uitstoot van broeikasgassen tegen gaan, Europa beter bestand maakt tegen het veranderende klimaat, of oplossingen die een bedreigd leefgebied van dieren en planten verbeterd. R&D oplossingen komen hiervoor niet in aanmerking, maar wel demonstratie van vernieuwende oplossingen in de praktijk. 

Voorbeelden van goedgekeurde projecten zijn: ontwikkeling van een groene plasmaprocestechnologie voor het produceren van flexibele elektronica; demonstratie van een innovatieve milieuvriendelijke technologie voor de continue productie van MDF-houtproducten.

Integrale projecten omvatten een integraal en strategische plan voor de aanpak van de milieu – of klimaatproblemen van een omvangrijk geografisch gebied te implementeren, regionaal of (inter)nationaal. Deze projecten zijn zeer omvangrijk waarbij de totale projectkosten tussen de 8-12 miljoen euro liggen en een projectlooptijd van 4-8 jaar hebben.   

Traditionele projecten 

 ·   Gericht op één specifiek natuur/milieu/klimaatprobleem 
 ·   Projectkosten vanaf 1 miljoen euro 
 ·   Subsidiepercentage 60% - 75% 
 ·   Deadline klimaatprojecten 7 september 2016 
 ·   Deadline milieu- grondstofefficiency 12 september 2016 
 ·   Deadline natuur- en biodiversiteit 15 september 2016   


Individueel of in samenwerking 

LIFE-subsidie kan worden aangevraagd door overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s). Samenwerking is bij LIFE niet verplicht maar wel aan te raden. Deelname van een of meerdere (internationale) samenwerkingspartners vergroot de slagingskans zeer, omdat samenwerking tussen mkb’s en lokale/regionale overheden worden aangemoedigd. 

Een LIFE subsidieaanvraag wordt door de EU vooral beoordeeld op de omvang van het Europese milieuprobleem dat opgelost gaat worden. Het projectplan dat wordt ingediend moet ‘hoog’ scoren op het gebied van technische en financiële samenhang. Tevens zal de EU kijken naar de Europese dimensie van het project. Een (potentieel) project heeft hiermee dus al snel een behoorlijke omvang.   

Belangrijk om te weten 

 ·   Variërende deadlines (tussen 7-26 september 2016) 
 ·   Aanvraag kan individueel of als samenwerkingsverband
     aangevraagd worden 

Meer weten? 
Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010-243 06 53
Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT