MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Innovatieve mkb’ers kunnen vanaf 5 juli namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Het gaat hier om een tenderregeling, dus een sterke aanvraag is van groot belang. We geven u tips voor een succesvolle aanvraag.

Binnen de MIT-regeling worden projecten ondersteund die worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ten minste twee mkb-ondernemingen. Projecten zijn gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dat bijdraagt aan de vernieuwing van producten, processen of diensten, of aan wezenlijke nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten.

De focus ligt hierbij op cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de topsectoren: Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, HighTech Systemen & Materialen (incl. ICT), Chemie, Biobased, Life Sciences & Health, Logistiek.

Grote subsidiebedragen

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 100.000 per deelnemer. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland kan het subsidiebedrag zelfs oplopen tot € 350.000. Het beschikbare voor het jaar 2016 bedraagt € 33,4 miljoen.

Tips voor een grotere slaagkans

  • Zie de regeling als stimulans voor een bestaande ambitie, niet als drijfveer voor een project;
  • Zorg dat uw project past binnen een thema van een van de topsectoren van Nederland;
  • Beschrijf een concreet innovatieverhaal en vermijd aannames;
  • Bepaal een einddatum voor het project die binnen 2 jaar ligt;
  • Waarborg een goede balans in de verdeling van kosten en risico;
  • Kwantificeer uw markt en omschrijf met welke strategie u die bereikt;
  • Zorg voor een goede onderbouwing met cijfers en voorbeelden;
  • Kom op tijd in actie! Een goede voorbereiding is van groot belang;
  • Vraag iemand met ervaring met de MIT voor advies.

Meer weten?

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53.

Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT