MKB-innovatieregeling: MIT bijna geopend

De subsidieregeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) zal 10 mei worden geopend. Het kabinet en de regio's stelden in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de MIT. Voor het jaar 2016 is het budget verhoogd naar € 55 miljoen. Het doel van de MIT is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf stimuleren middels verschillende instrumenten.

MIT is interessant voor MKB ondernemers die actief zijn in één van de topsectoren: Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, HighTech Systemen & Materialen (incl. ICT), Chemie, Biobased, Life Sciences & Health, Logistiek en Water. De MIT-regeling kent verschillende instrumenten:

 • Haalbaarheidsproject

 • Kennisvouchers

 • Innovatieadviesproject

 • R&D-samenwerkingsproject

Haalbaarheidsstudies

Onderzoek naar het potentieel van een project door het in kaart brengen van de technische en economische risico’s. Hierbij wordt ook aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slagingskansen zijn.

Kennisvouchers

Waardebonnen voor het beantwoorden van kennisvragen door een kennisinstelling. De ondernemer formuleert een kennisvraag en laat deze vervolgens beantwoorden door een kennisinstelling. De kennisinstelling verzilvert de ontvangen voucher bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Innovatieadvies

Inwinnen van innovatieadvies door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie te raadplegen. Dit kan een toepassingsgerichte kennisvraag zijn betreffende nieuwe kennis voor de aanvrager over een innovatief product, of het begeleiden van de marktintroductie van een innovatief product. Onder innovatief product worden mede een innovatief productieproces of een innovatieve dienst verstaan.

R&D-samenwerking

Project door samenwerkingsverband van ten minste twee MKB-ondernemingen gericht op industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dat bijdraagt aan de vernieuwing van producten, processen of diensten, of aan wezenlijke nieuwe toepassing van bestaande producten, processen of diensten.

Belangrijk om te weten

 • Aanvragen voor deze instrumenten worden goedgekeurd op basis van First Come First Serve, met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten, die op basis van tendering worden beoordeeld.

 • De opening voor aanvraag van R&D-samenwerking vindt later plaats, namelijk 5 juli.

 • De maximale subsidie voor een Haalbaarheidsstudie is €50.000.

 • De maximale waarde van een Kennisvoucher is € 3.750.

 • De maximale subsidie voor Innovatieadvies is € 10.000.

 • De maximale subsidies voor R&D-samenwerkingsprojecten zijn €350.000. Per deelnemer van een project ten minste €50.000 en ten hoogste €175.000 subsidie.

 • De sluiting van alle instrumenten is 1 september 2016.

Meer weten?

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53.

Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT