Nieuwe openstelling OP-Zuid in januari 2017

Voor ondernemers in Zuid-Nederland (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) die innovatieve projecten willen uitvoeren in deze provincies, biedt de subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid) kansen. Begin 2017 zijn er twee nieuwe openstellingen: ‘Versterking Innovatiesysteem’ en ‘Koolstofarme Economie’. Voor beide doelstellingen is een budget van € 10 miljoen beschikbaar.

Versterking Innovatiesysteem   

Een deel van de subsidie is bedoeld voor het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem en het stimuleren van open innovatie door middel van bijvoorbeeld living labs en proeftuinen, waarbij in een bestaande context een product of dienst wordt ontwikkeld, getest en in gebruik genomen. Samenwerking staat daarbij centraal. Samenwerking tussen bedrijven, publieke instellingen en eindgebruikers. Maar ook: samenwerking in nieuwe combinaties tussen de sectoren: chemie, high tech systemen, agrofood, biobased, life sciences & health, maintenance en logistiek.   

Overgang naar een koolstofarme economie 

Een ander deel van de OPZuid subsidie is gereserveerd voor de slimme uitrol van koolstofarme technologieën in de bebouwde omgeving zoals het testen, demonstreren en toepassen van nieuwe technologieën in wijken, steden of regio’s. Daarbij valt te denken aan energiebesparende oplossingen en de implementatie van nieuwe energievormen zoals zonne-energie, windenergie of getijdenenergie.   

Aanvragen 

Aanvragers kunnen hun project indienen tussen 9 januari en 1 maart 2017. De maximale vergoeding bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Natuurlijke personen, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden tussen deze doelgroepen kunnen de aanvraag indienen. Het mkb moet aantoonbaar deel uitmaken van het project. Er wordt opnieuw gewerkt met een tendersysteem, wat betekent dat projecten onderling vergeleken worden op basis van een aantal criteria.   

Meer weten?  

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53.
Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT