Ondersteuning voor Smart Industry Fieldlabs

Het kabinet is op zoek naar Fieldlabs, praktijkomgevingen waarin het bedrijfsleven nieuwe technieken ontwikkeld, test en implementeert in samenwerking met onderzoek en kennisinstellingen. Ze stelt maar liefst 15 miljoen euro beschikbaar voor het opzetten van nieuwe experimentele projecten in een Smart Industry Fieldlab.

Wat is precies een Smart Industry Fieldlab?

Smart Industry Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Deze wijze van samenwerken moet leiden tot het versneld toepassen van nieuwe oplossingen in de industrie.

De term Smart Industry betekent dat het gaat om zeer innovatieve ontwikkelingen die nieuwe kansen bieden voor de industriesector, zoals Big Data processing, het Internet of Things, nieuwe adaptieve robots, 3D printing, nanotechnologie, miniaturisering en nieuwe sensortechnologie.

Waar wordt subsidie voor verleend?

Subsidie wordt verleend voor onderstaande activiteiten:
  1. Opereren in een innovatiecluster; een georganiseerde groep van onafhankelijke partijen wat als doel heeft innovatieve activiteiten te stimuleren door het delen van faciliteiten en het uitwisselen van kennis en deskundigheid. 
  2. Experimentele ontwikkeling in samenwerking; een georganiseerde samenwerking tussen onafhankelijke partijen om gezamenlijk kennis en technologie uit te wisselen met als doel een innovatief product, proces of dienst te ontwikkelen.
Er kan voor 1 activiteit subsidie worden aangevraagd of in een aanvraag kunnen beide activiteiten worden gecombineerd.

Wie komt in aanmerking?

Voor subsidie komen alleen samenwerkingsverbanden in aanmerking. Dit samenwerkingsverband zal moeten bestaan uit een onderwijsinstelling, een onderzoeksorganisatie en minimaal 4 ondernemingen, waarvan minimaal 2 bedrijven MKB zijn.

Belangrijk om te weten

  • De subsidie is 60% van de subsidiabele kosten en bestaat voor 2/3 uit een renteloze lening.
  • De minimale projectkosten zijn €1 miljoen en maximaal €5 miljoen.
  • Een project mag maximaal 5 jaar duren.
  • Aanvragen moeten worden ingediend tussen 1 februari en 31 maart 2017.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53. Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT