POP3 Plattelands-ontwikkelings-programma

POP3 is het Europese subsidieprogramma voor de uitvoering van het Europese landbouwbeleid in Nederland, om de plattelandsontwikkeling te stimuleren. In diverse provincies van Nederland zijn verschillende openstellingen gepubliceerd.

De POP3 subsidie is bedoeld voor agrariërs, bedrijven in de agrifood-sector, onderzoeks- en kennisinstellingen, bedrijven in de agrarische natuurverenigingen, natuurbeheersorganisaties en waterschappen. 

De subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten die innovatie en verduurzaming in de sector verbeteren. De subsidie is beschikbaar voor:

1  Kennisoverdracht en voorlichting
  ·  Trainingen, workshops en coaching van ondernemers
  ·  Demonstratieactiviteiten 
Dit kan bijvoorbeeld  kennisoverdracht aan groepen van landbouwondernemers voor verbetering van de waterkwaliteit.

2  Investeringen 
Investeringen op het landbouwbedrijf voor het initiëren van innovaties, voor bijvoorbeeld duurzame bietenteelt door pH-precisie.

3  Samenwerking 
Samenwerking voor innovaties voor het openstellen en exploiteren van een testfaciliteit voor nieuwe producten, technologie en diensten in de landbouw/voedingsmiddelen sector.

Bij deze projecten gaat het om de ontwikkeling en eerste uitrol door koplopers. Dit betekend dat als het project past bij bovenstaande speerpunten het niet uit maakt in welke fase van het innovatieproces de activiteiten zich bevinden.

Meer weten?

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53.
Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT