Prinsjesdag: Energie innovaties & -investeringen

Het kabinet maakt in lijn met de doelen van het Energieakkoord werk van het verminderen van de CO2-uitstoot. Om energiebesparing in de energie-intensieve industrie extra te stimuleren, groeit het budget van de DEI regeling naar 41 miljoen. De regeling Energie Investeringsaftrek (EIA) krijgt 8,5% extra budget.

Energie-investeringsaftrek (EIA) 

De Energie InvesteringsAftrek (EIA) is een bijzondere vorm van investeringsaftrek, waarbij een percentage van de investering als extra aftrekpost in aftrek wordt gebracht op de winst.    

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat er € 15 miljoen extra vrijkomt voor de EIA in 2017. Deze stijging is in lijn met het beleid van het kabinet om sterker in te zetten op verduurzaming en energiebesparing. Het EIA budget bedraagt in 2017 € 176 miljoen

Daarnaast gaat de overheid inzetten op nieuwe technieken en zal EIA worden verruimd voor technieken met een langere terugverdientijd dan nu het geval is. In plaats van een terugverdientijd van maximaal 8 jaar, wil de overheid in 2017 energiezuinige technieken met een terugverdientijd tot 12 jaar stimuleren.   

Demonstratieregeling Energie-innovatie (DEI) 

Het subsidiebudget voor de Demonstratieregeling Energie-Innovatie (DEI) zal in 2017 groeien € 41 miljoen. Het doel van de Demonstratie energie-innovatie (DEI) regeling is het creëren van een ‘etalage’ van energie innovaties, waardoor Nederlandse bedrijven gemakkelijker de sprong naar internationaal succes kunnen maken met producten, processen of diensten die zij hebben ontwikkeld.


Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 

Met de SDE+ regeling die is bedoeld voor nieuwe duurzame energietechnieken is in 2016 een stevige impuls gegeven aan het bereiken van de doelen van het Energieakkoord. Dit jaar is daarmee in totaal 9 miljard euro subsidie beschikbaar voor projecten binnen deze regeling (zie ook ons nieuwsbericht van 27-8-2016). In 2017 vindt er opnieuw een tender Wind op Zee plaats en wordt de innovatiekavel voor Wind op Zee aanbesteed. Het is SDE+ budget is vastgesteld op € 9 miljard voor 2017. 


Meer weten?   

Voor meer informatie over bovenstaande regelingen, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53.
Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT