SIDN voor innovatieve internetideeën

Het SIDN fonds (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) heeft als doel een bijdrage te leveren aan het versterken van de economische en maatschappelijke waarde van het internet. Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan de welvaart en het welzijn in Nederland.

Het SIDN fonds investeert in innovatieve en grensverleggende projecten die bijdragen aan de doelstelling: versterking van het internet, de inzet van internet op een vernieuwende manier of het investeren in goede ideeën.

Deze projecten zijn bijvoorbeeld gericht op het toepassen van digitale technologie. Daarnaast komen projecten die creatief/innovatief gebruik van internet stimuleren ook in aanmerking, zoals internet diensten die oplossingen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, zorg en onderwijs.


Pioniers en potentials

Het SIDN fonds maakt onderscheidt tussen twee type projecten:

Pioniers: vernieuwende ideeën met lef gericht op de uitwerking van een goed idee naar een demo, pilot of experimenteel ontwerp. Maximaal €10.000 per project.

Potentials: projecten met aantoonbare economische of maatschappelijke potentie waarbij het gaat om de doorontwikkeling en opschaling van een kansrijk, werkend concept of prototype naar een bruikbare toepassing met grensverleggend potentieel. Maximaal €75.000  per project.


Belangrijk om te weten

 ·   Deadline voor aanvraag is 21 september 2016 13:00 uur;

 ·   Opgedane kennis en resultaten van het project worden 

     open gedeeld;

 ·   Samen werking met belangrijke spelers in de Nederlandse 

     internet sector zoals registars, hosters, internetproviders 

     etc. verhoogd de slagingskans van de aanvraag;


Meer weten?

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010-243 06 53


Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT