Subsidiekansen voor bedrijven in Noord-Nederland

Op dit moment zijn in de noordelijke provincies – Friesland, Groningen en Drenthe – diverse subsidieregelingen opengesteld. Deze zijn onderverdeeld in de volgende thema’s: Innovatie, Arbeidsmarkt en Landbouw.

INNOVATIE

VIA-regeling
De VIA-regeling heeft als doel valorisatie en innovatie bij het midden-en kleinbedrijf in Noord-Nederland te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een koolstofarme economie. 

Tender Valorisatie 2016
De Tender Valorisatie 2016 stimuleert mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen om tot kansrijke innovaties te komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. 

Call proeftuinen 2016
De Call Proeftuinen 2016 faciliteert innovatieclusters met het (verder) ontwikkelen van proeftuinen rond maatschappelijke uitdagingen. Mkb-bedrijven kunnen binnen deze proeftuinen sneller hun innovatieve projecten ontwikkelen en testen en daarmee sneller naar de markt brengen.  

Call Kennisontwikkeling 2016
De call Kennisontwikkeling 2016 heeft tot doel dat méér noordelijke mkb’ers aan kennisontwikkeling gaan doen. Dat houdt in dat zij hun kennispositie gaan versterken door samen met andere ondernemers en/of kennisinstellingen te onderzoeken hoe zij nieuwe kennis kunnen aanboren, doorontwikkelen en toepassen. 

RIG 2015 
De regeling heeft tot doel investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de Zernike-campus. 

ARBEIDSMARKT

Groningen op Voorsprong
Overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de handen ineen geslagen om de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. 

Ruimte voor Ontwikkeling
Het streven is om, samen met de sector, de kansen op de arbeidsmarkt in de provincie Drenthe volledig te benutten en de sector aantrekkelijker te maken voor de arbeidsmarkt.

LANDBOUW

POP3
De agrarische sector is in Noord-Nederland een belangrijke economische sector. Om deze positie voor de toekomst te behouden en verder uit te breiden, is innovatie en verduurzaming essentieel. 

Binnenkort

- Mei: Kennisontwikkeling en innovatieregeling (KEI 2016)

- Mei: Kennisvouchers, innovatieadvies en haalbaarheid (MIT 2016)

- Juli: Tender Valorisatie i.c.m. MIT 2016 (onderdeel R&D Samenwerking)

- Zomer: Call Human Capital

Meer weten?

Voor meer informatie over de regelingen, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoon nummer 010-243 06 53.

Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT