Subsidiekansen voor de Watersector

Heeft u een vernieuwende technologie of methodologie of een innovatief prototype op watergebied? Wilt u deze testen, demonstreren of de haalbaarheid ervan onderzoeken in stedelijke delta's en hun toeleverende systemen in het buitenland? De subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD) biedt mogelijkheden voor ondernemingen, kennisinstellingen en non-gouvernementele organisaties (NGO's).

De subsidieregeling WWSD is onderdeel van het programma Partners voor Water 2016-2021. Dit is een programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambities. U kunt subsidie aanvragen voor een pilot- of demonstratieproject of een haalbaarheidsstudie.    

Samenwerken in consortia

De regeling WWSD stimuleert samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en lokale consortiumpartijen. Bij een consortium levert de penvoerder een samenwerkingsovereenkomst aan. Een consortium is niet verplicht. Maar de ervaring leert dat het hebben van of samenwerken met een lokale partner nodig is om succesvol een project af te ronden.

Project Thema’s 

  • De subsidieregeling heeft betrekking op de volgende thema’s: 
  • Drinkwater en sanitatie; 
  • Water governance; 
  • Duurzame ontwikkeling van vaarwegen en havens (niet op de wal);
  • Klimaat; 
  • (Water)veiligheid; 
  • Voedsel en ecosystemen; 
  • Water en energie.    

De maximale projectomvang van een pilot- of demonstratieproject is € 600.000, voor een haalbaarheidsstudie € 250.000. De subsidie bedraagt tussen 40%-70% van de subsidiabele kosten (afhankelijk van het type organisatie).

Projectideegesprek verplicht

Voor het indienen van een aanvraag is een projectideegesprek verplicht. Tijdens zo'n intakegesprek legt u uw idee voor aan een van de projectadviseurs van RVO.nl. Er wordt dan getoetst of uw project voor subsidie in aanmerking kan komen. Zonder projectideegesprek kunt u geen aanvraag indienen!   

Wanneer indienen?

De eerstvolgende tender loopt van 8 januari 2018 tot 9 februari 2018, 12.00 uur. Voor deze tender vinden de projectideegesprekken plaats tussen 1 november en 26 januari 2018.

Meer weten? 

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010-243 06 53. 

Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT