Tips voor een succesvolle MIT aanvraag

Innovatieve mkb-ers kunnen vanaf 10 mei weer subsidie aanvragen binnen de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) regeling. Het principe van 'first come, first serve' is aan de orde, dus hoe sneller u vanaf 10 mei uw aanvraag indient, hoe groter de kans op succes.*

Een mkb-ondernemer kan subsidie ontvangen wanneer voor een innovatie project advies wordt opgevraagd bijeen kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. De subsidie voor deze innovatieadviesprojecten bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 10.000.

Een tweede instrument waar MKB-ondernemers subsidie voor aan kunnen vragen is een haalbaarheidsproject. De subsidie voor deze projecten bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 50.000. Een individuele MKB-ondernemer kan subsidie aanvragen voor een haarbaarheidsproject waarin de technische en economische risico’s van

Tips voor een grotere slaagkans

 • Dien zo snel mogelijk een aanvraag in, de regeling gaat 10 mei van start en wordt op volgorde van binnenkomst beoordeelt (in sommige regio’s op de seconde!);
 • Achterhaal of u regionaal of landelijk moet indienen en contacteer de Regionale OntwikkelingsMaatschappijen (ROM’s) of RVO (als het landelijk vangnet geldt). Probeer te achterhalen of uw project kansrijk is, want ook als de aanvraag tijdig is ingediend, wordt deze door een adviescommissie beoordeeld;
 • Zie MIT als stimulans voor een bestaande ambitie, niet als drijfveer voor een project;
 • Beschrijf een concreet innovatieverhaal en vermijd aannames;
 • Zorg voor een goede onderbouwing met cijfers en voorbeelden;
 • Kwantificeer uw markt en omschrijf met welke strategie u die bereikt;
 • Het vervolgtraject en de activiteiten moeten duidelijk zijn;
 • Bij haalbaarheidsprojecten: hou het bij haalbaarheid, niet teveel R&D: minimaal 60% moet haalbaarheidsstudie zijn, max 40% R&D;
 • Breng risico’s in kaart en benoem zowel technische als economische risico’s;
 • Zorg dat uw project past binnen een thema van een van de topsectoren van Nederland;
 • Vraag iemand met ervaring met de MIT voor advies.

*Voor de R&D-samenwerkingsprojecten geldt het 'first come, first serve'-principe niet: dit is een tender. Aanvragen hiervoor kunt u vanaf 5 juli indienen.

Meer weten?

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53 of stuur een e-mail naar info@craeghs.nl

Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT