Uitgelicht: Hernieuwbare Energie

Binnen de Hernieuwbare Energie regeling worden projecten ondersteund die als doel hebben om kostenreductie van duurzame energie binnen de termijnen van het Energieakkoord (2023) te realiseren.

De Hernieuwbare Energie regeling is ruim opgezet. Vanuit de gedachte dat innovaties moeten bijdragen aan kostenvermindering van de SDE-uitgaven – productie van duurzame energie – worden naast projecten binnen de SDE-categorieën (biomassa, geothermie, water, windenergie en zonne-energie) ook projecten gestimuleerd, die bijvoorbeeld:

 • duurzame energieopwekking en opslag combineren;

 • duurzame energieopwekking en smart grids combineren;

 • niet binnen SDE-categorieën vallen, maar wel tot additionele duurzame energie leiden.

Belangrijkste kenmerken

Beschikbaar budget: € 50 miljoen

Maximale omvang per project: € 6 miljoen (subsidiebedrag)

Maximale looptijd per project: 4 jaar

Openstelling: 1 april 2016 – 31 maart 2017 (17.00u)

Voorwaarden: 

 • Samenwerking verplicht

 • Minimaal 1 ondernemer

 • Voldoen aan criterium voor SDE+ (= kostenreductie op korte termijn)

 Afwijzingsgronden:

 • Onvoldoende kwaliteit van project, samenwerking of kennisverspreiding

 • Eerdere toekenning subsidie aan soortgelijk project

 Toewijzingscriteria:         

 • Op volgorde van binnenkomst (op dag van overschrijden van subsidieplafond; loting voor projecten van die dag)

Subsidiepercentages:

 • Industrieel onderzoek: 50%

 • Experimenteel onderzoek: 25%

 • Energiedemonstratieproject: 45% (extra kosten t.o.v. referentie)

Opslag percentages:

 • Opslag voor midden bedrijf: 10%

 • Opslag voor klein bedrijf: 20%

 • Opslag voor bedrijven die samenwerken (met ander bedrijf of onderzoeksorganisatie): 10%

Meer weten?

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53 of stuur een e-mailnaar info@craeghs.nl

Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT