Verwachte visserij subsidies in 2017

In 2017 is er ruim € 13,5 miljoen beschikbaar vanuit het EFMZV-fonds voor visserij en aquacultuur subsidies. In het hiernavolgende overzicht ziet u welke regelingen u dit jaarnog kunt verwachten:

Innovatieprojecten duurzame visserij (open)

Deadline: 15 mei 2017
Budget: € 3,5 miljoen
Voor wie: Visserijorganisaties en -ondernemingen, overige marktdeelnemers
Doel: Innovatieprojecten gericht op ecologische verduurzaming van de visserij

Met een innovatieproject voor duurzame visserij ontwikkelt u, en voert u eventueel in, nieuwe technische of organisatorische kennis voor de ecologische verduurzaming in de zee-, kust of binnenvisserij. Het gaat bijvoorbeeld om projecten die gericht zijn op het:

  • Bevorderen van de selectiviteit van vismethoden
  • Verminderen van bodemberoering
  • Verminderen van vervuiling
  • Nieuwe innovatie voor energiebesparing

Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij (open)

Deadline: 12 juni 2017
Budget: € 1,6 miljoen
Voor wie: Publiekrechtelijke instanties, ngo’s, vissers, visserijorganisaties
Doel: Bevordering van kennisontwikkeling en -verspreiding voor verduurzaming en rendementsverbetering

Een samenwerkingsproject wetenschap en visserij is gericht op het opzetten van netwerken, partnerschapsovereenkomsten of verenigingen (kennissystemen) tussen wetenschappers en vissers of visserijorganisaties en op het verrichten van activiteiten daarbinnen, zoals kennisontwikkeling en kennisdeling.

Innovatieprojecten aquacultuur (binnenkort open)

Deadline: 13 juli 2017
Budget: € 2,5 miljoen
Voor wie:
schelpdierkwekers, aquacultuurondernemers, viskwekers
Doel: Bevordering van innovaties voor verduurzaming en rendementsverbetering in de aquacultuur

Innovaties die in Nederland kansrijk kunnen zijn, liggen bijvoorbeeld bij productontwikkeling, kweek van soorten voor de nichemarkt en het gebruik van nieuwe kweektechnieken en methodieken o.a. met betrekking tot verbeterd uitgangsmateriaal.

Rendementsverbeteringsprojecten

Deadline: 31 augustus 2017 (onder voorbehoud)
Budget: € 2,5 miljoen (onder voorbehoud)
Voor wie: Ondernemers in de visserij, erkende visserijorganisaties
Doel: Bevordering van innovaties gericht op rendementsverbetering, verwerking en afzet en op waardevermeerdering en versterking van vraagsturing

Marketingplannen

Deadline: 31 augustus 2017 (onder voorbehoud)
Budget: € 59.000,- (onder voorbehoud)
Voor wie: Erkende producentenorganisaties voor visserij- en aquacultuurproducten
Doel: Opstellen van het jaarlijkse productie- en afzetprogramma dat bedoeld is om leden aan te zetten tot duurzame visserij- en aquacultuuractiviteiten

Investeringen Visserij

Deadline: 31 oktober 2017 (onder voorbehoud)
Budget:
€ 3 miljoen (onder voorbehoud)
Voor wie:
Ondernemers in de visserij, erkende visserijorganisaties
Doel: Investeringen om ongewenste vangsten te voorkomen en te beperken en voor het faciliteren van de aanlandplicht

Meer weten?

Voor meer informatie over de EFMZV-subsidies, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53.

Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT