WBSO deadline november gemist?


Afgelopen maand (november) hebben circa 21.000 bedrijven in Nederland hun WBSO aanvraag voor 2017 ingediend. Door een WBSO aanvraag in november in te dienen, zijn de opgevoerde R&D kosten vanaf 1 januari 2017 subsidiabel (mits aanvraag wordt goedgekeurd). Heeft u door omstandigheden niet in november kunnen indienen, dan kunt u deze maand (december) alsnog een aanvraag insturen. Alleen voor de maand januari 2017 kunt u dan geen R&D kosten opvoeren, maar vanaf 1 februari zijn R&D-kosten dan weer wel subsidiabel. Lees onderstaand meer over de WBSO regeling in 2017!

WBSO: fiscale regeling voor research en development  

Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw R&D-project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw belastingaangifte. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek. Met de WBSO helpt het ministerie van Economische Zaken bedrijven om de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten te verlagen.   

Hoogte van de subsidie  

De percentages van het fiscale voordeel in 2017 zijn over twee schijven verdeeld. Net als voorheen geniet u als technostarter (startende bedrijven jonger dan 5 jaar) een extra voordeel bij de S&O aanvraag. Van deze zogenaamde startersfaciliteit kunt u maximaal 3 jaren gebruik maken. 
  • 32% over alle R&D-kosten tot € 350.000,- (1e schijf); 
  • Voor starters is het percentage 40%;  
  • 16% over alle R&D-kosten boven de € 350.000,- (2e schijf);
  • Voor zelfstandigen (ZZP-ers) blijft er een vaste aftrek bestaan (€ 12.484,-) en voor starters een extra aftrek van € 6.245,-   
Ook kan er in 2017 wederom gebruik worden gemaakt van het forfait (een vast bedrag per S&O uur), zoals dat eerst voor de RDA kosten en -uitgaven gold. U krijgt de keuze om al dan niet van het forfait gebruik te maken. De keuze die bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2017 wordt gemaakt, geldt voor het gehele kalenderjaar. Het forfait bedraagt € 10,- per S&O-uur (tot een maximum van 1.800 S&O-uren per kalenderjaar) plus € 4,- per S&O-uur voor eventuele overige S&O-uren. Wanneer u niet kiest voor een forfaitair tarief dan worden de werkelijke geschatte kosten en uitgaven opgegeven in de WBSO aanvraag. Deze kosten worden dan bij de S&O- (loon)kosten opgeteld. 

Voor wie?  

De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals in elke bedrijfssector. Publieke kennisinstellingen kunnen geen WBSO aanvragen. 

Meer weten?  

Voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 - 243 06 53.
Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT