WBSO tarief daalt in 2018!

Jaarlijks vragen 22.330 Nederlandse bedrijven WBSO aan. Hiermee is de WBSO de belangrijkste stimulans voor Nederlandse bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren.

Onlangs is Minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de uitvoering van de WBSO in 2018. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de WBSO in 2017 is de verwachte daling van het WBSO tarief van de tweede schijf van 16% naar 14%, en een daling van de eerste schijf van 32% naar 31%.

Innovatie is een bron voor duurzame economische groei en levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van het concurrentievermogen van Nederland. Innovatie speelt een belangrijke rol bij het verhogen van de arbeidsproductiviteit en het vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Vanwaar dan deze daling?

De WBSO-grondslag bestaat uit een aantal onderdelen die jaarlijks grosso modo meestijgen met het bruto binnenlands product (bbp). Te weten de R&D-lonen (hier is vaak sprake van jaarlijkse stijgingen) en de R&D niet-loonkosten (door inflatie die apparatuur/machines jaarlijks duurder maakt). Daarnaast neemt ook de totale hoeveelheid van in Nederland uitgevoerde R&D toe, waarmee ook de kosten van de WBSO toenemen.

Door de jaarlijkse kostenstijging van de verschillende onderdelen van de WBSO zou de regeling in 2018 bij continuering van de huidige voorwaarden €1.242 mln. kosten. Dit is € 37mln. meer dan de €1205 mln. die nu op de begroting is geraamd.

Naast de beoogde daling van het tarief worden ook andere ingrepen bekeken. Het kabinet zal in november de parameters voor de WBSO 2018 definitief vaststellen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de WBSO of weten welke mogelijkheden er zijn voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op via 010 - 243 06 53

Neem contact op
 
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief:

* Verplichte velden

SLUIT