4e openstelling van Eurostars-3 opent binnenkort

22.01.2023

Bent u van plan op R&D gebied samen te werken met partners in andere landen, dan kan dit mogelijk een Eurostars-3 subsidie opleveren!  Eurostars heeft elk jaar twee openstellingen en de eerstvolgende call zal openstaan van 10 februari t/m 13 april 2023. De regeling blijft op grote lijnen hetzelfde als bij de vorige openstelling; dus snellere goedkeuringstijden en hogere subsidiepercentages (40% – 50%)!

Eurostars

Het Eurostars Programma is een Europees samenwerkingsprogramma special voor (kleine) bedrijven die Speur- en Ontwikkelingswerk (R&D) uitvoeren. Eurostars richt zich op het stimuleren van internationale samenwerking op het gebied van onderzoeks- en innovatieprojecten. Hierbij worden (kleine) bedrijven ondersteund om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Het doel is de time-to-market van deze nieuwe technologieën te verkorten en de technische risico’s te verkleinen. De verwachting is dat hierdoor kleine bedrijven zich sneller kunnen ontwikkelen in omzet en aantal medewerkers.

Deelnemende landen

Voor de 4e call heeft een aantal landen aangegeven geen budget beschikbaar te stellen. Dit gaat om de landen: Noorwegen, Zweden, Griekenland en Israël. Dus partners uit deze landen kunnen in de 4e call geen subsidie aanvragen en enkel meedoen voor eigen rekening.

Voorwaardes

De maximale subsidie voor de uit Nederland betrokken deelnemers bedraagt € 500.000 per project en alleen onderzoek- en ontwikkelactiviteiten worden gefinancierd. De subsidiepercentages voor Eurostarsprojecten zijn 50% voor mkb-bedrijven en kennisinstellingen, en 40% voor grote bedrijven.

Het aanvragen van Eurostars subsidie bestaat uit 2 onderdelen. Eerst moet uw voorstel internationaal goedgekeurd worden om vervolgens nationaal, via RVO, de subsidie toegekend te krijgen. Voor de projectdeelnemers uit andere landen kunnen afwijkende subsidiepercentages en maximale bedragen gelden afhankelijk per land.

Het project en consortium moeten aan de volgende internationale eisen voldoen:

  • Het project wordt geleidt door een innovatief mkb-bedrijf uit een Eurostarsland;
  • Het consortium bestaat uit ten minste 2 onafhankelijke entiteiten uit minimaal 2 Eurostarslanden;
  • Het budget wordt voor minstens 50% gedragen door het mkb;
  • Geen deelnemer of land is verantwoordelijk voor meer dan 70% van de projectkosten;
  • Projectduur is maximaal 36 maanden;
  • Het project heeft een exclusieve focus op civiele toepassingen.

Daarnaast geldt voor Nederlandse deelnemers ook de nationale voorwaarde dat er altijd een bedrijf moet zijn aangesloten bij het Nederlandse deel van het consortium om in aanmerking te komen voor subsidie.

Ik wil een aanvraag indienen!

Icoon DoelwitHet is verstandig om bij het aanvragen van Eurostars een intermediair in te schakelen. Hoewel de uitvoeringsfase relatief simpel is, is het aanvragen juist complex.

Is uw interesse gewekt? Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of een e-mail sturen naar info@craeghs.nl. Bekijk ook eens ons voorbeeldproject met Fizyr en de Zwitserse machinebouwer BIKO waarin een AI-model is ontwikkeld om wasgoed te verwerken; veel lastiger dan het klinkt!