Afbeelding Vragenbrief WBSO

Binnenkort deadline voor mededeling van WBSO-uren

12.01.2023

Heeft u in 2022 WBSO aangevraagd? Dan moet u uiterlijk 31 maart 2023 een mededeling hebben gedaan. U moet dan aan RVO doorgeven wat uw werkelijke uren en kosten en uitgaven (indien van toepassing) waren over het afgelopen jaar.

Aan het begin van ieder jaar dient u een mededeling te doen van uw gerealiseerde uren (en kosten) in het voorgaande jaar. Voor iedere onderneming moet u een losse mededeling indienen. Dit is in principe niet ingewikkeld, maar u dient dit wel conform regelgeving op te voeren. Zo voorkomt u correcties op uw voordeel tijdens latere controles die RVO steekproefsgewijs uitvoert.

Daarnaast is de mededeling hét moment om gelijk de BSN’s van uw S&O medewerkers door te geven. Dit zijn de medewerkers in loondienst die uren hebben gemaakt op één van uw WBSO projecten in 2022. Met deze gegevens bepaalt RVO uw uurtarief voor de WBSO van 2024 en heeft u de WBSO projectadministratie van 2022 direct volledig afgerond. Vergeet niet dat de projectadministratie minstens 7 jaar bewaard moet blijven!

Het uitvoeren van de mededeling gaat via Mijn RVO.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 3 nodig of dient u uw subsidieadviseur te machtigen via een ketenmachtiging. Via het portal geeft u alleen het totaal aan gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven door. Indien uw realisatie lager uitvalt dan beschikt, ontvangt u na de mededeling een S&O-correctieverklaring met uw definitieve WBSO-voordeel over 2022.

En nu?

Craeghs Consultancy ondersteunt u graag bij het uitvoeren van de mededeling. Hiermee heeft u een extra paar ogen die alles voor u naloopt en toetst of u de mededeling correct uitvoert conform regelgeving. Onze adviseurs kunnen u ook helpen met het eventueel schuiven van uren, kosten en uitgaven tussen projecten en meerdere goedgekeurde aanvragen in 2022. Hierdoor loopt u geen voordeel mis en ontstaan er geen verrassingen bij latere controles. Zo houdt u meer tijd over voor uw echte werk, innovatie!

Neem vrijblijvend contact met ons via de telefoon 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl of de mededeling in goede banen te leiden.