Afbeelding Nederlands-Belgische grens

Binnenkort eerste call voor CrossRoads 2023-2029

02.05.2023

Bent u van plan een grensoverschrijdende samenwerking aan te gaan over de Vlaams-Nederlandse grens om uw innovatie verder te ontwikkelen? Dan is CrossRoads 2023-2029 mogelijk iets voor u! De eerste call voor het vernieuwde Vlaams-Nederlandse project CrossRoads gaat namelijk open van 1 september t/m 13 oktober 2023.

Crossroads

CrossRoads is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen kmo/mkb-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland). De regeling focust op innovaties gericht op maatschappelijke doeleindes. De toegevoegde waarde van de innovaties voor Vlamingen en Nederlanders staat centraal. De aandacht gaat daarbij uit naar de maatschappelijke transitieprioriteiten die in beide lidstaten bovenaan de agenda staan, en met digitalisering als ondersteunend proces:

 • Duurzaam ondernemen;
 • Duurzame energie;
 • Industrie 4.0;
 • Gezondheid.
Budgetten

Het totale budget t/m 2029 is € 10.000.000. Per project bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 250.000 subsidie. Subsidie wordt toegekend volgens het tender-principe, dus de kwalitatief sterkste aanvragen ontvangen subsidie. In de periode 2023-2026 worden jaarlijks twee oproepen opengesteld. De subsidiabele kosten zijn:

 • Personeelskosten;
 • Kosten voor verbruiksgoederen;
 • Externe kosten/kosten onderaannemers.
Voorwaardes

Onderstaande voorwaardes zijn van toepassing voor een aanvraag:

  • Het gaat om een samenwerkingsverband tussen minimaal één mkb-bedrijf uit Zuid-Nederland of Zuid-Holland en één mkb-bedrijf uit Vlaanderen;
  • Het project is gericht op het ontwikkelen en demonstreren van prototypes van een nieuw proces, product of dienst met een nadrukkelijke bijdrage aan één van de maatschappelijke transitiedomeinen;
  • Het project heeft een maximale doorlooptijd van 24 maanden;
  • Kennisinstellingen en grote ondernemingen kunnen deelnemen aan het project als:
   • ze niet de ontvangende projectpartner zijn;
   • externe dienstverlener op basis van een offerte;
   • onbezoldigde partner (ontvangt geen subsidie).
  • Het project wordt beoordeeld/gerangschikt aan de hand van de volgende criteria:
   • innovatief karakter van het project;
   • economische impact;
   • bijdrage aan de maatschappelijke transitiedomeinen;
   • grensoverschrijdende meerwaarde van de samenwerking;
   • kwaliteit van de aanvraag;
   • competenties van de uitvoerders.
Interesse?

Wilt u meer weten over de regeling of wilt u weten of uw project zou passen? U kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl. Bekijk ter inspiratie ook ons CrossRoads2 project met VP-Hobe.