Binnenkort subsidie Circulaire ketenprojecten weer beschikbaar

15.02.2023

Bent u een mkb’er en van plan om in samenwerkingsverband een product, proces of dienst circulair te ontwerpen, te produceren of te organiseren? En wilt u daarvoor hulp inschakelen van een ervaren procesbegeleider? Dan kan de subsidie Circulaire ketenprojecten u daarbij ondersteunen!

Circulair ketenproject

Het kabinet wil dat Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie heeft. Als tussendoel wil de overheid in 2030 een economie hebben met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen, waaronder mineralen, fossiele grondstoffen en metalen. Met de subsidie koppelt de overheid kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden aan (duurzame) procesbegeleiders om de gestelde doelen te bereiken. Uit de praktijk is namelijk te zien dat circulaire oplossingen sneller van de grond komen wanneer bedrijven over de gehele waardeketen samenwerken. Projecten worden beoordeeld op de ketenaanpak, het consortium, en de mate van circulariteit. Hoe hoger op de R-ladder, hoe beter het project zal scoren.

Openstelling en budget

De openstelling is van 23 maart t/m 29 september 2023. Het totale beschikbare budget bedraagt € 4 miljoen, en de subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per projectpartner. Per project kunnen minimaal 3 en maximaal 6 projectpartners deelnemen, waardoor de totale subsidie dus maximaal € 120.000 bedraagt. Het subsidiepercentage is 50%. Belangrijk om erbij te melden is dat de projecten worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Zodra het subsidieplafond wordt bereikt, is er een loting van alle volledige aanvragen die op die dag binnen zijn gekomen. Uit ervaring blijkt dat de subsidieplafond vaak wordt bereikt voor de einddatum van 29 september.

Voorwaarden

Om in aanmerking voor subsidie te komen moet een project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het circulaire ketenproject richt zich op het realiseren van op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen of diensten. Bij toepassing leiden ze tot grondstoffenbesparing en afname van CO2-uitstoot;
  • Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers. Er mag maximaal één grootbedrijf aan het project deelnemen;
  • De projectpartners hebben in elk geval 3 verschillende concrete rollen in een product- of materiaalketen en zijn niet met elkaar in een groep verbonden;
  • Na afloop van het project dienen minstens 3 deelnemende ondernemers te blijven samenwerken. Het zijn partijen die een concrete rol hebben in de keten. Bij de aanvraag moet worden onderbouwd hoe de partners aan het einde van het project doorgaan met de samenwerking in de keten;
  • Het samenwerkingsverband huurt een procesbegeleider in. Deze procesbegeleider heeft minimaal 1 jaar ervaring met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. De procesbegeleider kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. Bij het inhuren van een procesbegeleider mag er geen sprake zijn van belangenverstrengeling tussen de procesbegeleider en (een van) de ondernemers in het samenwerkingsverband;
  • Activiteiten die rechtstreeks verbonden zijn aan de circulaire, nieuwheids- of samenwerkingsaspecten zijn subsidiabel. De kosten voor marketing- en salesactiviteiten, marktonderzoeken en haalbaarheidsstudies zijn uitgesloten;
  • De looptijd van het project is maximaal 2 jaar.
Interesse?

Is uw interesse opgewekt en wilt u meer weten over de Subsidie Circulaire ketenprojecten. Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl en dan kijken we samen naar de mogelijkheden.