Afbeelding Nederlands-Belgische grens

CrossRoads2 opengesteld

18.02.2019

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Het subsidieproject richt zich op bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën die graag grensoverschrijdend samenwerken met andere KMO/MKB-bedrijven.

Innovatieprojecten

De nieuwe openstelling voor innovatieprojecten vindt plaats van 15 februari tot en met 29 maart 2019 en betreft een tender. Het totale budget is €2.150.000, met een maximaal subsidiebedrag van €135.000 per project.

Haalbaarheidsstudies

De nieuwe openstelling voor haalbaarheidsstudies loopt van 15 februari tot en met 29 november 2019, 17.00 uur waarbij beoordeling volgens het ‘first come, first serve’ principe plaatsvindt. Het te verdelen budget bedraagt €240.000, met een maximaal subsidiebedrag van €10.000 per project.

CrossRoads2

De kerntaak van CrossRoads2 bestaat uit het stimuleren van innovatie met een grensoverschrijdende meerwaarde door middel van:

  • Matchmaking: het samenbrengen van bedrijven (eventueel aangevuld met onderzoekscentra) en het opzetten en begeleiden van Vlaams-Zuid-Nederlandse consortia die samen projecten opzetten;
  • Subsidie voor haalbaarheidsstudies: het financieel ondersteunen van bedrijven bij hun haalbaarheidsstudies (uitgevoerd door een extern expert), met als doel het opzetten van een innovatietraject in een latere fase (50%, maximaal: €10.000,-);
  • Subsidie voor innovatieprojecten: het financieel ondersteunen van clusters van bedrijven bij hun Vlaams-Zuid-Nederlandse innovatieproject (45%, maximaal €135.000,-);
  • follow-up: een vervolg geven aan deze projecten en het proactief meedenken naar vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis.

 

Ik heb er één!

Craeghs heeft veel ervaring met het aanvragen van Europese subsidie en onze adviseurs helpen u graag om te bekijken of uw project voor CrossRoads2 in aanmerking komt. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Ook als u nog geen partners heeft, helpen we u graag verder. Voor meer informatie kunt u ook onze pagina over CrossRoads2 bekijken.