Exportregeling DHI blijft in 2020

25.11.2019

De subsidieregeling demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) wordt in 2020 weer voortgezet. Voor deze exportregeling kunnen het hele jaar door aanvragen worden gedaan, zolang het budget resteert. Er is in 2020 € 5 miljoen beschikbaar voor projecten in opkomende en ontwikkelde markten en € 4 miljoen voor activiteiten in ontwikkelingslanden.

Wat is de DHI?

De DHI is erop gericht om de export van Nederlandse bedrijven te vergroten en hiermee tevens de lokale ontwikkeling in ontwikkelingslanden aan te sporen. De regeling is gericht op het MKB maar in uitzonderingssituaties kunnen ook grote bedrijven deelnemen in een consortium. U kunt subsidie aanvragen voor demonstratieprojecten (in een praktijksituatie een Nederlands product, technologie, of dienst demonstreren), voor haalbaarheidsstudies (analyse of een buitenlandse afnemer in uw onderneming kan investeren in het doelland), of voor investeringsvoorbereidingsstudies (als een Nederlandse onderneming in het buitenland wil investeren). In principe zijn projecten gericht op één land. Bij iedere aanvraag voor de DHI moet eerst een Quickscan worden ingediend, dit is een soort van projectidee. RVO beoordeelt deze en laat direct weten of een project in de regeling valt.

Icoon DoelwitVoor demonstratieprojecten kunt u maximaal € 200.000 subsidie aanvragen, en voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies maximaal € 100.000. Ieder project moet minimaal €50k aan kosten bevatten en tot 50% van de kosten wordt gesubsidieerd. Voor bepaalde focuslanden kan 60% van de kosten worden gesubsidieerd. De focuslanden zijn Algerije, Burkina Faso, Egypte, Ethiopië, Irak, Jemen, Jordanië, Kenia, Libanon, Libië, Mali, Marokko, Niger, Nigeria, Oeganda, Palestijnse Gebieden, Senegal, Soedan, Somalië, Tsjaad, Tunesië en Zuid-Soedan.

Interesse?

Wilt u gaan exporteren of investeren in het buitenland? We helpen u graag om uw project in de regeling te passen. Neem contact met ons op via 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl. Bekijkt u ook eens ons project met Cool Separations binnen de DHI voor een demonstratie in Zuid-Afrika.