Afbeelding DKTI Transport

DKTI-Transport 2020: Innovatie in de transportsector

24.07.2020

Een vuilnisauto op waterstof of een vloot bestelbusjes op zonne-energie. Ontwikkelt u ook zo’n transportoplossing met weinig of geen CO2-uitstoot? Dan kunt u dit najaar gebruik maken van de Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-Transport) regeling. Bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s kunnen subsidie aanvragen voor het versnellen van productontwikkeling en -uitrol.

Doel van de DKTI

De DKTI-Transport richt zich op het versnellen van de productontwikkeling en -uitrol in de gehele transportsector. Daarmee geeft de regeling invulling aan afspraken uit het Klimaatakkoord en de Duurzame Brandstofvisie. Daarin staan de lange termijn klimaatdoelstellingen voor de sector verkeer en vervoer. De vervoerssector is goed voor 30% van de huidige CO2-uitstoot in de EU. Het Klimaatakkoord voorziet in een reductie van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.

De overheid daagt ondernemers en kennisinstellingen uit om samen de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen. Dat kan door innovatieve technieken en oplossingen te bedenken, te ontwikkelen en te demonstreren in een praktijksituatie. Behalve vervoersmiddelen voor vervoer over de weg zijn er ook mogelijkheden voor twee- en driewielige voertuigen, mobiele machines, en vaartuigen. Innovatiethema’s waar u aan kunt denken zijn: licht stedelijk transport,zwaar stedelijk transport, regionaal vervoer, laadinfra, waterstofinfra,en voertuigontwikkeling.

Mogelijkheden in de DKTI

Er zijn mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe producten, voor de opzet van proeftuinen (ontwikkeling i.c.m. investering in laad- of vervoersmiddelen), voor haalbaarheidsstudies en voor cofinanciering van projecten. Hieronder een overzicht van de voorwaarden uit de vorige openstelling. Naar verwachting wijzigen deze weinig in de nieuwe openstelling.

 • Experimentele ontwikkeling: nieuwe producten ontwikkelen
  Subsidiepercentages tussen 35% en 60% voor het MKB
  Looptijd: Maximum 2 jaar

 • Proeftuin: experimentele ontwikkeling i.c.m. een investering
  Subsidiepercentages tussen 50% en 60% voor het MKB
  Looptijd: Maximum 3 jaar

 • Haalbaarheidsstudie: technische haalbaarheid van een ontwikkelingstraject analyseren
  Subsidiepercentage van 50%, maximaal € 50.000 subsidie
  Looptijd: Maximum 6 maanden

 • Cofinanciering: uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
  Subsidiepercentages tot 90%, maximaal € 1.000.000 of € 1.600.000 in het geval van lokale energieproductie
Openstelling 2020 (DKTI 3)

De exacte voorwaarden voor deze openstelling (DKTI 3) moeten nog bekend worden gemaakt. Op 1 juli vond echter al een DKTI-webinar plaats. Deze kunt u hier terugkijken. We hebben de belangrijkste aandachtspunten voor de aangekondigde DKTI 3 openstelling op een rijtje gezet:

 • DKTI 3 zal in grote lijnen gelijk zijn aan DKTI 2; doel is het verduurzamen van de transportsector.
 • Publicatie van de regeling is in oktober, de openstelling in november. De regeling sluit naar verwachting eind 2020, begin 2021.
 • Er komt een nieuw soort project bij: Learning by Using. Doel is het opdoen en delen van ervaringen van de inzet op grotere schaal van zero emissie voertuigen in het goederenvervoer (PEV, BEV en waterstof-elektrisch). Deze openstelling geldt dus niet voor biobrandstoffen.
 • Elektrisch en waterstof blijven de voornaamste focusgebieden, maar biobrandstoffen blijven ook interesse houden van de overheid. De insteek van biobrandstof projecten is zeer belangrijk omdat het meer als korte termijn dan lange termijn oplossing wordt gezien door de overheid.
Wat nu?

Heeft u innovatieve ideeën voor de transportsector? Na de zomer is er de officiële mogelijkheid om met RVO uw projectidee te toetsen. Bent u bezig met een project waarvan u de mogelijkheden voor DKTI wilt verkennen? Dan kunnen wij nu al een projectidee voor u opstellen en deze aan RVO voorleggen. We kunnen u zo snel inzicht geven in de sterke en zwakke kanten van het project. Dit geeft voldoende tijd om bijvoorbeeld extra partners te betrekken. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek (010-243 06 53).