Afbeelding DKTI Transport

DKTI-Transport 2021: Innovatie in de transportsector

13.10.2020

Een vuilnisauto op waterstof of een vloot bestelbusjes op zonne-energie. Ontwikkelt u ook zo’n transportoplossing met een lage of geen CO2-uitstoot? Dan kunt u begin volgend jaar gebruik maken van de Demonstratie Klimaattechnologieën en -Innovaties in Transport (DKTI-Transport) regeling. Bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s kunnen subsidie aanvragen voor het versnellen van productontwikkeling.

De DKTI-Transport richt zich op het versnellen van de productontwikkeling en -uitrol in de gehele transportsector. Volgend jaar zal de focus liggen op opschalingprojecten. De overheid daagt ondernemers en kennisinstellingen uit om samen de CO2-uitstoot van transport te verminderen. Dat kan door innovatieve technieken en oplossingen te ontwikkelen en te demonstreren in een praktijksituatie. Buiten de ‘standaard’ voertuigen zijn er ook mogelijkheden voor twee- en driewielige voertuigen, mobiele machines en vaartuigen. Innovatiethema’s waar u aan kunt denken zijn:

 • Licht stedelijk transport;
 • Zwaar stedelijk transport;
 • Regionaal vervoer (licht en zwaar gecombineerd);
 • Laadinfra;
 • Waterstofinfra;
 • Voertuigontwikkeling.
Openstelling 2021 (DKTI 4)

De belangrijkste punten van de aankomende openstelling (DKTI 4) zijn (onder voorbehoud) bekendgemaakt. We hebben ze op een rijtje gezet:

 • DKTI 4 zal in grote lijnen gelijk zijn aan DKTI 3; doel is het verduurzamen van de transportsector;
 • In 2021 zal er € 8.000.000 budget beschikbaar worden gesteld;
 • De regeling zal op 19 januari 2021 opengaan en sluiten op 30 maart 2021;
 • Battery-electric en waterstof blijven de voornaamste focusgebieden, maar biobrandstoffen houden ook interesse van de overheid. De insteek van biobrandstof projecten is zeer belangrijk omdat het meer als korte- dan lange termijn-oplossing wordt gezien door de overheid;
 • Er komt een nieuw thema: Learning by Using, gericht op het opdoen van ervaring over grootschalige inzet van Zero Emission voertuigen in goederenvervoer;
 • De focus zal meer liggen op de opschaling van ideeën, specifiek op zero-emissie (ZE) vrachtwagens.
Voorwaarden

Hieronder een overzicht van de voorwaarden uit de vorige openstelling. Naar verwachting wijzigen deze weinig in de aankomende openstelling.

Thema’s Omschrijving Subsidiepercentage Looptijd Beoor- deling*
Experimentele ontwikkeling Nieuwe producten ontwikkelen 25% – 60% tot maximaal €500k Max. 2 jaar Tender
Proeftuin Experimentele ontwikkeling i.c.m. een investering 25%-60% of 40%-60% of 100% minus opbrengst tot maximaal €1.8 mln. (afhankelijk van type voertuig) Max. 3 jaar Tender
Haalbaarheidsstudie Technische haalbaarheid van een ontwikkelingstraject analyseren 50%-70% tot maximaal €50k Max. 6 maanden Tender
Cofinanciering Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 90% over kosten minus opbrengst, maximaal €1.000.000 (of €1.600.000 in het geval van lokale energieproductie) First come, first serve
Learning by Using Opdoen en delen van ervaringen van de inzet op grotere schaal van zero emissie voertuigen in het goederenvervoer (PEV, BEV en waterstof-elektrisch) 18%-48% tot maximaal €900k Max. 3 jaar First come, first serve

*: Bij een tender beoordeling worden alle aanvragen beoordeeld die worden ingediend voor de sluitingsdatum waarna de best beoordeelde projecten worden gefinancierd. Bij een First come, first serve principe worden de aanvragen op volgorde van (complete) ontvangst behandeld en stopt de projectfinanciering zodra het budget op is.

Wat nu?

Heeft u innovatieve ideeën voor de transportsector? Bent u bezig met een project waarvan u de mogelijkheden voor DKTI wilt verkennen? Dan kunnen wij nu al een projectidee voor u opstellen en deze aan RVO voorleggen. We kunnen u zo snel inzicht geven in de sterke en zwakke kanten van het project. Dit geeft voldoende tijd om bijvoorbeeld extra partners te betrekken. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.