Eerste call voor onderzoek Topsector Logistiek in 2022 reeds geopend!

26.03.2022

Bent u van plan om onderzoek en ontwikkeling te verrichten om de logistiek duurzamer te maken? Richt u zich op ketens en goederenvervoer in de logistiek? Dan is de Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek mogelijk iets voor u.

Topsector Logistiek

TKI Dinalog is het Topconsortium Kennis en Innovatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek. In de eerste call van de subsidie is TKI Dinalog op zoek naar projecten die duurzaamheidsvraagstukken in de logistiek proberen op te lossen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor subsidie, zoals:

  • De inrichting van voedselketens met als doel vermindering van productverlies;
  • Wereldwijde duurzame logistieke ketens en regie in wereldwijde supply chains;
  • Opschalingsprocessen voor digitalisering;
  • Logistieke effectiviteit van autonome technologie en aansturing;
  • Organisatie in circulaire netwerken.
Criteria

Subsidieaanvragen kunnen tot 1 september 2022 worden ingediend. De beoordeling vindt plaats op basis van een tenderprocedure, dus een hoge score is noodzakelijk om de subsidie te verkrijgen. De aanvraag zal worden beoordeeld aan de hand van 12 criteria. Dit zijn onder meer innovatie en kwaliteit, als mede economische impact en reductie van CO2 en NOx. Totaal is er voor deze openstelling € 4 miljoen beschikbaar en totaal tot 2026 is het budget ruim € 7 miljoen. Per project is er maximaal € 1 miljoen subsidie beschikbaar met een subsidie percentage tot 50% afhankelijk van de activiteit.

En nu?

Een tenderprocedure vraagt om een zeer goede aanvraag waarin uw project op alle 12 criteria goed scoort. Dit kan u veel tijd kosten. Craeghs Consultancy kan u helpen om deze subsidie binnen te halen met minimale tijdsinvestering. Denkt u dat u onderzoek of ontwikkeling doet welke in aanmerking komt voor de subsidieregeling Topsector Logistiek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl. Dan bekijken we gezamenlijk uw slagingskans en eventuele andere mogelijkheden.