Eerste openstelling EFRO Noord Nederland vanaf september 2022

12.08.2022

In ons eerdere bericht over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) was het nog niet bekend wanneer het programma EFRO Noord Nederland zou worden opengesteld voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Inmiddels is de eerste openstelling binnen dit programma een feit: Tender Valorisatie 2022.

Deze subsidie is bedoeld voor mkb’ers voor het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of proces welke past binnen de strategie voor het noorden (RIS3). Dit is de strategie van Noord Nederland voor regionale ontwikkeling en vormt de kapstok voor de gecombineerde inzet van Europese, nationale en regionale fondsen en programma’s in de periode 2021-2027. Binnen deze strategie staan vier transities centraal:

 1. van een lineaire naar een circulaire economie;
 2. van fossiele naar hernieuwbare energie;
 3. van zorg naar (positieve) gezondheid;
 4. van analoog naar digitaal.

Om hoog te scoren moet uw ontwikkeling dus goed aansluiten bij één van de vier bovengenoemde transities.

Planning en voorwaarden

De regeling zal vanaf september opengaan in twee fases; eerst voor kleine projecten en daarna voor grote projecten. De aanvragen worden beoordeeld op basis van het tender principe, dus een kwalitatief sterke aanvraag is noodzakelijk om de meeste kans te maken. U kan uw aanvraag individueel indienen, maar de nadruk bij deze subsidie ligt op samenwerking, bijvoorbeeld met kennisinstellingen. Hierbij is het ook belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van bestaande proeftuinen of kennisclusters. Op deze manier richten de provincies zich meer op maatschappelijk impact. Het subsidiepercentage is afhankelijk van de aanvragers en ligt tussen de 25% en 45%.

Verder is er nog een aantal andere verschillen tussen grote en kleine projecten:
Klein project

 • Maximale subsidie is € 200.000;
 • Maximale subsidiebedrag van een partner is € 125.000;
 • Samenwerking is niet verplicht;
 • Deadline indienen van projectvoorstel is 22 september 2022 en volledige aanvraag 8 november 2022.

Groot project

 • Maximale subsidie is € 600.000;
 • Maximale subsidiebedrag van een partner is € 400.000;
 • Samenwerking is verplicht;
 • Deadline indienen van projectvoorstel is 6 oktober 2022 en volledige aanvraag 29 november 2022.
En nu?

Het EFRO-programma van Noord Nederland heeft meerdere openstellingen, budgetten en voorwaarden. Craeghs volgt de ontwikkelingen van deze regio op de voet en heeft veel ervaring met EFRO-programma’s. Wij helpen u graag verder als u van plan bent een aanvraag in te dienen. Neem contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. We zijn bereikbaar op 010 – 243 06 53 en via info@craeghs.nl. Bekijk ook eens ons project Aqua Valley, waarvoor subsidie voor het EFRO-programma van Zuid Nederland is verkregen.