Eerste openstelling OPZuid 2022

03.08.2022

Icoon DoelwitDit jaar is de OPZuid-regeling binnen het EFRO-programma 2021-2027 open vanaf 12 september t/m 4 november 2022. Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat de OPZuid-regeling in 2022 alleen aan het eind van het jaar open zou gaan, in tegenstelling tot komende jaren waarbij er telkens twee openstellingen per jaar gaan plaatsvinden.

OPZuid

Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) heeft met de OPZuid de ambitie de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie te benutten en te versterken, met maatschappelijke én economische impact als doel. De uitdaging is om de technologische én niet-technologische kracht van Zuid te benutten, door samenwerking binnen de regio maar juist ook over regiogrenzen heen. In het EFRO-programma geeft Zuid-Nederland deze inzet vorm via de beleidsdoelstelling ‘Een slimmer en groener Europa’. Hierbij is de regio op zoek naar projecten die (door)ontwikkelingen van innovaties of waardenketens binnen de mkb stimuleren, projecten die living labs en demonstraties in een reële omgeving ondersteunen, of projecten die het MKB ondersteunen bij het ontwikkelen van een businesscase die kan bijdragen aan hernieuwbare energieproductie en slimme energiesystemen. De focus van de projecten ligt dus op het mkb en moet ten goede komen aan Zuid-Nederland.

Vijf transities

De regeling is toegespitst op de vijf transities: energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid. Projecten worden dan ook ingediend onder één van de vijf maatschappelijke transities:

Transitie Onderwerpen
Energie Duurzame energie in combinatie met opslag, conversie en uitwisseling met het net
Duurzaam en smart energiesystemen
Klimaat Waterveiligheid en wateroverlast in het stedelijk gebied
Watertekort en droogte landelijk gebied
Grondstoffen Circulaire bouwsector
Circulaire maakindustrie
Landbouw en Voeding Duurzame verwaarding van reststromen
Technologieontwikkeling in het kader van  eiwittransitie
Smart farming en precisielandbouw
Gezondheid Behandelmethoden en technieken voor gepersonaliseerde zorg
Preventie
Budget en kosten

Zoals hierboven is vermeld sluit de regeling op 4 november 2022. De beschikbare subsidie voor dit jaar bedraagt € 30 miljoen, met € 6 miljoen beschikbaar per transitie. Het subsidiepercentage is maximaal 35% vanuit EFRO en het Rijk. Daar kan nog 15% bijkomen door provinciale cofinanciering. Per project kan er € 1 miljoen aan subsidie (+ evt. cofinanciering) worden aangevraagd. De nieuwe openstelling maakt gebruik van verschillende soorten kostenmethodes, waaronder Simplified Cost Options (forfaits) waarmee de administratieve verplichtingen aanzienlijk kunnen worden verminderd.

Contact

De projecten worden beoordeeld op basis van een tender. De beste projecten maken dus het meest kans op subsidiegeld. Heeft u plannen om een project in de regio op te starten, maar u weet nog niet hoe u precies uw plan verder moet vormgeven of begroten binnen de subsidie? Dan helpen wij u graag verder bij uw OPZuid-aanvraag. We zijn bereikbaar op 010 – 243 06 53 en via info@craeghs.nl. Bekijk ook eens ons project Aqua Valley, waarvoor OP Zuid subsidie is verkregen.