Eurostars partnerships

Eurostars – internationale R&D subsidie: sluiting op 28 februari

28.11.2018

Bent u een MKB-bedrijf en is technologie- en productontwikkeling een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering? Werkt u daarbij samen met andere bedrijven in Europa? De Eurostars regeling kan dan helpen om uw bedrijf te laten groeien. Deze regeling is namelijk specifiek bedoeld voor het onderzoekuitvoerende MKB dat marktgerichte innovaties wil realiseren.

Doelstellingen

Deze subsidie is beschikbaar voor bedrijven die innovatieve R&D-projecten uitvoeren. De regeling is bedoeld om internationale R&D-samenwerkingsverbanden te ondersteunen om zo de time-to-market van nieuwe technologieën te verkorten en technische risico’s te verkleinen.

Een project kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal 2 partijen uit twee verschillende ‘Eurostarslanden’*. Belangrijk is dat het MKB vertegenwoordigd is in het samenwerkingsverband en dat een deel van hun omzet of fte’s ingezet worden voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Eurostars aanvragen

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de projectactiviteiten en de aard van de onderneming. Per aanvraag kunt u maximaal €500.000 subsidie krijgen. De sluitingsdata voor het indienen van internationale projectvoorstellen is 28 februari 2019. Vanaf de sluitingsdatum wordt binnen 16 weken de uitslag bekend gemaakt.

Beoordelingscriteria

Subsidieverlening vindt plaats op basis van een ranking, waarbij de aanvragen op de volgende punten zullen worden beoordeeld:

Excellentie: de mate waarin het project verder gaat dan “the-state-of-the-art”
Impact: de mate waarin maatschappelijke en economische waarde wordt gecreëerd
Implementatie: de potentie en capaciteit van het samenwerkingsverband om het project uit te voeren

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Craeghs helpt u graag op weg. Heeft u vragen over uw projectidee en wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden binnen de Eurostars-regeling voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via: 010 – 243 06 53. De aanvraaginformatie van RVO leest u hier.

Is uw samenwerking actief in opkomende markten? Mogelijk is de DHI Exportregeling ook geschikt voor u. Richt u zich op milieu, klimaat of natuur? Overweeg dan de LIFE regeling.

 

*:36 Eurostarslanden; de 27 EU-landen, Noorwegen, IJsland, Zuid-Afrika, Zwitserland, Kroatië, Israël, Turkije, Canada en Zuid-Korea.