Afbeelding man op kaart van Europa

Eurostars: subsidie voor Europese samenwerking MKB

28.06.2019

Het best bewaarde geheim van Europa vinden wij… de Eurostars regeling! Want hoewel Brussel de mond vol heeft van het MKB is dit één van de regelingen die daadwerkelijk voor deze doelgroep bestemd is. En de statistieken bewijzen het: 65% van de gehonoreerde aanvragers is MKB. Voor Nederland is ruim € 18 miljoen gereserveerd voor dit jaar.

Hieronder hebben wij de voordelen van de regeling voor u opgesomd:

Bottum-up

Het Eurostars programma stimuleert innovatieprojecten die in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase zitten en staat open voor alle technologiegebieden; dus geen thematische restricties!

Hoge budgetten

Het totale budget voor het Eurostars is ruim € 1.100 miljoen. Het Nederlandse budget is ruim € 18 miljoen per jaar. Subsidiepercentages variëren van 25 tot maximaal 50% en de maximale subsidie bedraagt € 500.000,- per project.

Vóór het mkb

Eurostars subsidie is aan te vragen als samenwerkingsverband. Hierbij is voor het MKB een belangrijke rol weggelegd als projectcoördinator en uitvoerder. Minimaal 50% van de projectkosten dienen te worden gedragen door het MKB. Samenwerking kan tussen MKB’s, maar kan ook met grote bedrijven en/of kennisinstellingen. Wat vaak goed werkt, is samenwerking binnen de innovatieketen zoals bijvoorbeeld met een toeleverancier, een productiepartner of een potentiële klant. In een typisch Eurostars-project werken drie tot vier partijen samen uit twee of drie Eurostarslanden.

Steeds meer Eurostarslanden

Er zijn momenteel 36 Eurostars landen, te weten de 27 EU-landen, Noorwegen, IJsland, Zuid-Afrika, Zwitserland, Kroatië, Israël, Turkije, Canada en Zuid-Korea.

Snel in de beoordeling, weinig bureaucratisch

Een aanvraag voor Eurostars beslaat 2 fases. De eerste fase is een aanvraag in Brussel waar de projecten inhoudelijk worden beoordeeld. Wanneer het project positief is beoordeeld en gerangschikt volgt de feitelijke subsidieaanvraag bij de nationale subsidieverstrekker RVO. De totale time-to-contract bedraagt ongeveer 7 maanden.

Relatief hoge slaagkans

Het slagingspercentage voor Eurostars ligt gemiddeld op 23% (NL ±30%). Dit is relatief hoog in vergelijking met andere Europese subsidieprogramma’s zoals het SME-instrument. Ook Craeghs heeft goede ervaringen met het Eurostars programma en begeleidt momenteel een aantal goedgekeurde projecten in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Luxemburg.

2 aanvraagrondes per jaar

Aanvragen kunnen tijdens twee jaarlijkse aanvraagrondes worden ingediend bij het EUREKA-secretariaat. De eerstvolgende aanvraagronde van 2019 zal sluiten op 12 september 2019.

Meer weten?

Is uw interesse gewekt? Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of u kunt een e-mail sturen naar info@craeghs.nl. Bekijkt u ook eens ons voorbeeldproject met Lasertec en het Zwitserse Lumentum waarin een nieuwe laserproces is ontwikkeld.

Lasertec microprocessing lasertechnologie
Lasertec Microprocessing lasertechnologie