Grensoverschrijdende projecten met openstelling Interreg 2 Zeeën

13.02.2019

Interreg 2 Zeeën is weer opengesteld, dit keer tot 8 april 2019. Het is een subsidieprogramma van het European Regional Development Fund (ERDF). Het doel van het programma is het aansporen van samenwerking tussen kustgebieden in Nederland, Vlaanderen, Frankrijk en Engeland. Het doel is om de kustgebieden op een innovatieve, onderzoeksgebaseerde, duurzame en insluitende manier te ontwikkelen. Hierin worden natuurlijke hulpbronnen beschermd en wordt een groene economie aangewakkerd. De regeling wordt gefinancierd vanuit zowel de EU als lokale overheden.

Relevante gebieden Interreg 2 Zeeën
De subsidieregeling

Binnen Interreg 2 Zeeën kan tot 60% van de subsidiabele kosten van een project worden vergoed. De subsidie wordt volgens een tenderprocedure verdeeld. Dit betekent dat de projecten die het beste aansluiten op de doelstellingen van de regeling worden gehonoreerd. Zowel publieke als private organisaties kunnen een aanvraag indienen onder een specifieke doelstelling. Deze zijn als volgt:
Doelstellingen van de regeling:

 • Technologische en sociale innovatie
 • Koolstofarme technologieën
 • Aanpassing aan klimaatverandering
 • Natuurlijke hulpbronnen-efficiënte economie
 • Circulaire economie

Hierbij zijn ook overkoepelende thema’s van toepassing:

 • Ondersteuning van MKB
 • Maritieme dimensie

 

Openstelling:

Om een aanvraag te doen Interreg 2 Zeeën moet een ‘conceptnota’ worden ingediend. Dit is de eerste stap. Op basis van dit concept ontvangen de aanvragers in juli aanbevelingen. Vervolgens dient vóór eind oktober een volledige aanvraag worden ingediend. Deze wordt beoordeeld en toekenning van de subsidie gebeurt in februari 2020.

 • 1ste stap: indienen tot 08 april 2019
 • Ontvangst aanbevelingen: juli 2019
 • 2de stap: deadline op 31 oktober 2019
 • Uitslag: februari 2020

 

Vereisten
 • De samenwerking in het project moet een duidelijke meerwaarde hebben
 • Minstens één partner uit de UK en één partner uit Nederland, Vlaanderen of Frankrijk
 • Maximale looptijd: niet later dan tot 30/09/2022

De volgende gebieden zijn meegenomen in dit programma:

Nederland Provincie Zeeland en kustgebieden van Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant
Engeland Zuid-Westen, Zuid-Oosten, Oosten van Engeland
Frankrijk Nord, Pas de Calais, Somme en Aisne
België (Vlaanderen) West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen

Ter info: De Brexit is geen probleem voor deze subsidie. Het Verenigd Koninkrijk blijft deelnemen aan de programma’s van 2014-2020.

 

En nu?

De Interreg is een complexe subsidieregeling. Craeghs heeft veel ervaring met het aanvragen van Europese subsidie en onze adviseurs helpen u graag om te bekijken of uw project voor Interreg 2 Zeeën in aanmerking komt. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Ook als u nog geen partners heeft, helpen we u graag verder.