Nieuwe openstelling Hernieuwbare Energie subsidie

28.02.2021

Heeft u innovatieve ideeën hoe uw techniek kan bijdragen aan een duurzame en goedkope energietransitie? Kijkt u dan eens naar de subsidieregeling Hernieuwbare Energietransitie (HER+), want de nieuwe openstelling gaat 1 april 2021 van start. De eisen rondom de aanvraag veranderen minimaal en het budget zal worden verhoogd tot € 50 miljoen (was € 30 miljoen).

Doelstelling Hernieuwbare Energie subsidie

Om Nederland de klimaatdoelen in 2030 en 2050 op een financieel verantwoorde manier te laten halen, stimuleert de Nederlandse overheid innovatieve ideeën die leiden tot kostenreductie van verschillende duurzame technieken; de Hernieuwbare Energie subsidie.

Voor de slaagkans van deze subsidie is het belangrijk om een goede businesscase neer te zetten, zowel voor de verwachte afzet tot 2030 als daarna. Hoe gaat uw techniek de markt betreden en ontwrichten om zo Nederland haar klimaatdoelen te laten behalen. Per project kunt u tot maximaal € 6 miljoen aan subsidie krijgen, de looptijd van een project is maximaal 4 jaar.

SDE++ en HER+

De HER+-subsidie is aan te vragen in combinatie met de SDE++-subsidie, dit brengt wel extra voorwaarden met zich mee. Projecten moeten leiden tot CO2-reductie in 2030, niet op basis van de SDE++ voorwaarde. De innovatie moet leiden tot kostenvoordelen die groter zijn dan de ontvangen subsidie (Kostenmodel van het Planbureau voor de Leefomgeving wordt gebruikt om kostenvoordelen te berekenen). Om dit te berekenen is afdoende vooronderzoek noodzakelijk om de gestelde claims te onderbouwen. Daarom is het belangrijk dat u al bijna toe bent aan testen in de beoogde praktijkomgeving.

En u?

De aanvraag voor een HER+-subsidie is zeker niet makkelijk. Het vergt onder andere een sterke businesscase en argumentatie waarom de beoogde doelen in 2030 worden gehaald. Onze adviseurs hebben veel ervaring met de regeling. Heeft u een mogelijk project voor de HER+ regeling, kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek via het telefoonnummer 010 – 243 06 53 of stuurt u een email naar info@craeghs.nl.