Hernieuwbare Energietransitie (HER+) loopt ook in 2022 door

17.01.2022

Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030 of maakt u hernieuwbare energie goedkoper? Mogelijk komt u in aanmerking voor de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+), voorheen Hernieuwbare Energiesubsidie. Deze regeling loopt tot 31 maart 2022, maar zal de dag erna (1 april 2022) direct weer opengaan!

CO₂-vermindering

De doelstelling van de HER+ subsidie is het stimuleren van ontwikkelingen die dicht bij marktintroductie zijn ten behoeve van het halen van de gestelde klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050. Er wordt daarom ook specifiek gekeken bij de beoordeling van het project naar de verwachte uitstootvermindering in 2030. Enkele technieken die worden gestimuleerd zijn onder andere CO2-afvang en -opslag (CCS), bepaalde vormen van waterstofproductie en diverse warmteproductie opties.

Budget en deadlines

De subsidieregeling HER+ sluit op 31 maart 2022, maar zal een dag later weer opengaan met minimaal hetzelfde budget en naar verwachting onder zo goed als dezelfde voorwaarden.

Het budget is € 50 miljoen, waarvan (op dit moment) € 9 miljoen is verleend of in behandeling is. Deze subsidie is op basis van ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’. Dit betekent dat de aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Echter, de beoordeling van wat een ‘goed’ project is, is zeer streng. De afgelopen jaren wordt het budget slechts in de laatste week overvraagd, maar is nog nooit volledig toegekend.

Voor de slaagkans van deze subsidie is het belangrijk om een goede businesscase neer te zetten, zowel voor de verwachte afzet tot 2030 als daarna. Hoe gaat uw techniek de markt betreden en ontwrichten om zo Nederland haar klimaatdoelen te laten behalen? Per project kunt u tot maximaal € 6 miljoen aan subsidie krijgen, de looptijd van een project is maximaal 4 jaar.

Voorwaarden

Binnen de regeling Hernieuwbare Energietransitie komen de volgende projecten in aanmerking:

  • Projecten met een Technology Readiness Levels (TRL) 6 tot en met 8. Projecten met werkpakketten gericht op TRL 4 of 5 worden niet uitgesloten;
  • Projecten die de productie van hernieuwbare energie voor een kalenderjaar goedkoper maken;
  • Projecten die de productie van windenergie op zee goedkoper maken;
  • Projecten die de opwekking en opslag van duurzame energie combineren;
  • Projecten die de opwekking en slimme regeling (smart grids) van duurzame energie op decentraal niveau combineren;
  • Projecten m.b.t. zonnewarmte, kleinschalige (< 15 kWp) of niet aan het net gekoppelde zon PV-systemen, ondiepe bodemenergie (< 500 meter) en buitenluchtwarmte (de laatste twee gebruiken warmtepompen als techniek).
En nu?

De aanvraag voor een HER+-subsidie is zeker niet gemakkelijk. Het vergt onder andere een sterke businesscase en argumentatie waarom de beoogde doelen in 2030 worden gehaald. Daarnaast moet de aanvraag snel worden ingediend alvorens het volledige budget is verleend. Onze adviseurs hebben veel ervaring met de regeling. Heeft u een mogelijk project voor de HER+ regeling, dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek via het telefoonnummer 010 – 243 06 53 of u stuurt een email naar info@craeghs.nl.