Heropening VIA & Call Valorisatie Noord-Nederland

11.10.2021

Goed nieuws voor ondernemers in Drenthe, Friesland en Groningen die bezig zijn met innoveren! Hebt u een innovatief product, een innovatieve dienst of procedé voor ogen dat nieuw is voor uw eigen onderneming of zelfs nieuw voor de markt? En wilt u dit idee eerst ontwikkelen en testen voordat u het op de markt brengt? Dan is de VIA-subsidie (Versneller Innovatieve Ambities) mogelijk iets voor u! En werkt u samen met een kennisinstelling of ander bedrijf aan een groot innovatief project en/of onderzoek? Dan is de Valorisatie & Kennisontwikkeling ook binnenkort voor u beschikbaar!

SNN

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is een samenwerking van de drie noordelijke provincies met als doel het stimuleren van de ontwikkeling van Noord-Nederland. Door het verstrekken van de twee subsidies wil het SNN vier transities stimuleren:

Transitie Focus
Van een lineaire naar een circulaire economie Groene chemie, watertechnologie, milieutechnologie en voedselchemie
Van fossiele naar hernieuwbare energie Energie-infrastructuur, (groene) waterstof
Van zorg naar (positieve) gezondheid De zorg technologisch verbeteren, duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten versterken, bouwen aan een toekomstbestendige samenleving
Van analoog naar digitaal Het benutten van ICT-gerelateerde kansen en het aanhaken van mkb bij de digitaliseringstransities
Valorisatie en Kennisontwikkeling

De Valorisatie en Kennisontwikkeling subsidie is bedoeld voor mkb’ers in samenwerking met een grootbedrijf of kennisinstelling. Met deze subsidie kunnen onderzoeksprojecten waar kennisontwikkeling centraal staat gefinancierd worden. Ook is deze subsidie geldig voor het ontwikkelen, bouwen en testen van een prototype (inclusief de eigen uren). De nieuwe opening zal waarschijnlijk een lager maximumbedrag van € 1.250.000 en een lager subsidiepercentage tussen de 40% en 50% bevatten. Het definitieve besluit over de bedragen zal begin november worden genomen en aanvragen moeten 15 november 2021 worden ingediend. De projecten worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst dus het is noodzakelijk om direct bij openstelling een project in te dienen. Het project mag lopen tot 31 december 2023.

VIA subsidie

De VIA (Versneller Innovatieve Ambities) bestaat uit twee aparte subsidies: De VIA Ontwikkelingsprojecten en VIA Software. Ook voor deze subsidie zal het definitieve besluit over de bedragen begin november 2021 worden genomen en kunnen aanvragen hoogstwaarschijnlijk 15 november 2021 worden ingediend.

De VIA Ontwikkelingsprojecten zijn bestemd voor het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of procedé. De subsidiesteun bedraagt maximaal € 50.000, met een aftopping op de loonkosten van € 25.000. Het subsidiepercentage bedraagt 35% voor middelgrote ondernemingen, 45% voor micro- of kleine ondernemingen en 50% voor samenwerkingen. Voor samenwerkingen zal de subsidiesteun maximaal € 100.000 zijn, met een aftopping op dw loonkosten van € 50.000 (onder voorbehoud).

De VIA Softwareprojecten zijn bedoeld voor het ontwikkelen van een softwarematig nieuwe producten, diensten of procedés met een oplossing voor een technische onzekerheid of proof-of-concept software. De subsidiesteun zal naar alle waarschijnlijkheid maximaal € 35.000 zijn per project, waarbij de subsidie ten behoeve van loonkosten en eigen uren tezamen ten hoogste € 17.500 bedraagt. Het subsidiepercentage bedraagt 35% voor middelgrote ondernemingen en 45% voor micro- of kleine ondernemingen (onder voorbehoud).

De voorwaardes van beide VIA’s zijn:

  • Er moet sprake zijn van nieuwe ontwikkeling/software;
  • Het project draagt bij aan 1 van de 4 eerdergenoemde transities;
  • Er mogen geen verplichtingen zijn aangegaan voor het indienen van de subsidieaanvraag;
  • Het project moet zijn afgerond voor 31 december 2023.

Bij de vorige openstelling was het budget voor beide subsidies op de eerste dag bereikt. Derhalve moeten projecten op de eerste dag worden ingediend om een aanspraak te kunnen maken op de subsidie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de VIA of de Valorisatie en Kennisontwikkeling en wilt u een project indienen? Craeghs heeft veel ervaring met verschillende subsidies, zo hebben wij ook goed contact met SNN omtrent deze subsidie. U kunt altijd contact met ons opnemen op 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.