Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen

08.06.2020

Denkt u met een nieuwe techniek of maatregel broeikasgas- of stalemissies te kunnen verminderen? En bent u melkkoeien-, vleeskalveren-, varkens- of geitenhouder? Vraag dan samen met een onderzoeksorganisatie subsidie aan om uw idee te onderzoeken en ontwikkelen.

Nieuwe subsidieregeling innovatieve en duurzame stallen

In de veehouderij zorgt uitstoot van bepaalde stoffen uit stallen, zoals ammoniak en fijnstof, voor negatieve effecten op de volksgezondheid, milieu- en natuurkwaliteit en het klimaat. Vanaf deze maand kunnen veehouders die willen investeren in nieuwe technieken die helpen om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, gebruikmaken van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Het kabinet maakt € 172 miljoen vrij om boeren te ondersteunen die willen investeren in innovatieve en duurzame stallen.

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?

De Sbv bestaat uit twee modules waar veehouders gebruik van kunnen maken: een innovatiemodule en een investeringsmodule. De modules worden tot en met 2024 twee keer per jaar opengesteld. De subsidiepercentages kunnen hierbij oplopen tot 100% van de gemaakte kosten (afhankelijk van het type onderzoek, de samenwerking en de grootte van uw bedrijf). Hieronder een korte toelichting over beide modules:

• De innovatiemodule kan gebruikt worden wanneer u een nieuw idee heeft voor een techniek of managementmaatregel in de stal. Bent u melkkoeien-, vleeskalveren-, varkens- of geitenhouder? Met deze module kunt u dit idee ontwikkelen en testen, om vervolgens ook zelf te gaan gebruiken. Wel is het van belang dat u deze subsidie aanvraagt samen met een onderzoeksorganisatie die u ondersteund de technologie te onderzoeken en ontwikkelen.

• De investeringsmodule richt zich op de verdere uitrol en het gebruik van bewezen innovaties. Dit houdt in dat deze zijn doorgemeten en staan op een lijst van bewezen technieken. De regeling is bedoeld om de snelheid waarmee deze nieuwe technieken op de markt gebracht worden te versnellen De pluimveehouderij komt als eerst in aanmerking voor deze investeringsmodule. Deze module opent naar verwachting begin juli.

Wat nu?

Als u zich afvraagt of u gebruik kunt maken van deze regeling dan bent u bij ons aan het juiste adres. U kunt ons bereiken op 010 – 243 06 53 of mailen via info@craeghs.nl. Wij toetsen kosteloos of uw projectidee kansrijk is voor deze regeling en stemmen dit zo nodig af met onze contactpersonen binnen RVO. Voor meer informatie over de Sbv verwijzen wij u tevens door naar dit document en de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).