Afbeelding Nederlands-Belgische grens

INTERREG Vlaanderen-Nederland 2021 – 2027

21.08.2021

Hoewel de regeling nog niet definitief gepubliceerd is, is een 99%-versie van het programmareglement inmiddels beschikbaar. De eerste call voor het programma Interreg Vlaanderen – Nederland VI zal naar verwachting openen op 22 september 2021. Binnen het programma is een voorkeur voor projecten – liefst TRL 6 of hoger – met een aanzienlijke maatschappelijke impact.

Inleiding

Dit Interreg-programma richt zich op het bevorderen van de samenwerking binnen de grensregio Nederland (provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) en België (Vlaanderen). Aan beide zijden van de grens moeten de samenwerkingspartners zorgen voor activiteiten, cofinanciering en projectpartners. Als partners van buiten het programmagebied, met name vanuit nabijgelegen economische centra zoals Rotterdam-Rijnmond, meerwaarde opleveren voor het project, mogen deze meedoen.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Het programma is bedoeld voor samenwerkende kennisinstellingen, bedrijven en intermediaire organisaties. Bepaalde thema’s zijn specifiek bedoeld voor het MKB (in Vlaanderen: KMO, kleine en middelgrote onderneming). Voor elk project is minstens één Vlaamse en minstens één Nederlandse samenwerkingspartner vereist.

Waarvoor is de subsidie?

De samenwerkingsverbanden kunnen zich richten op economie, duurzaamheid en sociale ontwikkeling in de grensstreek Vlaanderen en Nederland. In het nieuwe Interreg VI-programma dient het daarbij te gaan om één van onderstaande doelen:

  • Icoon DoelwitEen Slimmer Europa: innovatie, uitbreiden en versterken van onderzoeks- en innovatiecapaciteit en oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt in zowel nieuwe als in transitie zijnde sectoren;
  • Een Groener Europa: de energietransitie (minder uitstoot broeikasgassen, circulaire economie, klimaatadaptatie), het bevorderen van de biodiversiteit en minder luchtverontreiniging. Een nieuw onderwerp is rampenrisicopreventie en –bestendigheid;
  • Een Socialer Europa: een juiste afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en een leven lang leren. Ook nieuw in dit Interreg-programma is duurzaam toerisme en vrijetijdsbesteding;
  • Een Europa zonder grenzen: reduceren van de grens als belemmerende factor in grensoverschrijdende interactie en samenwerking. Denk hierbij aan bestuurlijke of juridische grensobstakels. Ook dit is een nieuw thema t.o.v. het voorgaande programma.
Wat wordt gesubsidieerd?

Het programma subsidieert 50% – 60% van de projectkosten, de gemiddelde projectomvang bedraagt circa EUR 3 miljoen subsidie. Aanvullend kunt u cofinanciering van private investeerders of van overheden inzetten. Het is niet mogelijk om de Europese steun van Interreg Vlaanderen-Nederland te combineren met andere EU-subsidies.

Doelstelling is het verder vereenvoudigen van de verantwoording. Dit komt onder meer projecten ten goede met veel aanbestedingen. Zo zal een vast uurtarief worden toegepast van € 51,63 voor de eigen gemaakte uren en kan er worden gekozen voor een forfaitair tarief van 40% van de loonkosten om de andere kosten af te dekken. Dit zal de noodzakelijk administratie verder versimpelen.

Openstelling

De tijdlijn van de eerste call is als volgt (onder voorbehoud):

  • Opening van call: 22 september 2021;
  • Deadline aanvraag (ronde 1): 19 november 2021;
  • Voorselectie: Comité van Toezicht op 23 februari 2022;
  • Deadline aanvraag (ronde 2): 3 juni 2022;
  • Selectie: Comité van Toezicht op 21 september 2022.

Op 7 september 2021 wordt een online workshop gehouden met het oog op de eerste call Interreg Vlaanderen – Nederland 2021 – 2027.

En nu?

Denkt u dat u een project heeft dat voor Interreg Vlaanderen – Nederland in aanmerking komt of wilt u begeleiding terwijl u nog een consortium zoekt? Wij bespreken graag met u alle opties in een vrijblijvend gesprek. U kunt ons bereiken op 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.