Investeringsregeling POP3+ 2022

11.10.2022

Bent u een agrariër en bent u binnenkort van plan een investering te doen om uw bedrijf duurzamer te maken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Investeringsregeling POP3+ 2022. POP3+ 2022 is een vervolg op de subsidie Investeren in groen-economisch herstel. Vanwege de grote belangstelling in deze regeling is ervoor gekozen om een vergelijkbare regeling op te stellen.

Doel

Het doel van de regeling is om investeringen waarmee agrariërs hun bedrijf op een duurzame manier willen innoveren en moderniseren te stimuleren. Binnen deze regeling kunt u subsidie krijgen voor investeringen die zijn opgenomen in de investeringslijst. Deze investeringen kunnen worden onderverdeeld in de volgende thema’s:

  • A: Precisielandbouw en Smart farming;
  • B: Digitalisering;
  • C: Water, droogte, verzilting;
  • D: Duurzame bedrijfsvoering;
  • E: Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw.
Voorwaardes

De regeling is open van 1 december 2022 t/m 31 januari 2023. Het beschikbare totaalbudget voor de regeling is € 14 miljoen (€ 2,8 miljoen per categorie). Iedere investering heeft een bepaalde puntenwaardering en bij overtekening vindt toekenning van subsidie plaats op basis van hoeveelheid gescoorde punten. Daarnaast moet er gelet worden op de volgende punten:

  • Het subsidiepercentage is 40%;
  • Het subsidiebedrag is minimaal € 20.000 en maximaal € 150.000 per investering;
  • De investeringen moeten uiterlijk 31 december 2024 zijn afgerond en vastgesteld.
Aanvragen?

De adviseurs van Craeghs Consultancy hebben veel ervaring met POP3 aanvragen. Een succesverhaal van een eerdere aanvraag is het stalconcept van Kipster. Waarbij een aanvraag is ingediend voor het investeren in een innovatieve raffinagemachine welke duurzaam kippenvoer produceert door het vervangen van soja met lokaal geproduceerd graseiwit. Bij Craeghs Consultancy houden we de voortgang van deze regeling nauw in de gaten. Wilt u weten of uw investering binnen de regeling past? Dan kunnen we vrijblijvend een afspraak maken waarbij u snel weet wat de mogelijkheden zijn. U kunt contact opnemen met Craeghs Consultancy via telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.