Just Transition Fund

Just Transition Fund: Fonds voor een rechtvaardige transitie naar een Klimaatneutraal Europa

12.09.2022

Voor 2021-2027 wordt er € 630 miljoen beschikbaar gesteld voor het Just Transition Fund (JTF). Het hoofddoel van het JTF is om Europese regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen in staat stellen de energietransitie in te gaan.

Icoon DoelwitHet JTF ondersteunt gebieden die het zwaarst door de overgang naar klimaatneutraliteit worden getroffen en voorkomt dat de regionale verschillen binnen de Europese Unie worden vergroot. Om Europa in 2050 volledig klimaatneutraal te maken, is transitie van de emissie-intensieve industrieën nodig, wat gepaard gaat met grote sociaaleconomische uitdagingen.

Regionale ontwikkeling

Het transitiefonds In Nederland biedt financiële steun voor in totaal zes regionale gebieden: West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid- Limburg, Groningen, IJmond en Groot-Rijnmond. De uitvoering van het JTF-programma vindt dan ook logischerwijs plaats op regionaal niveau, waarbij er wordt samengewerkt met de bijbehorende regionale instantie.

Instantie Regio
Stimulus Programmamanagement
  • Noord-Brabant
  • Zeeuws-Vlaanderen
  • Zuid- Limburg
Kansen voor West
  • IJmond
  • Groot-Rijnmond
SNN
  • Groningen
Transitieplan

Elk regio stelt haar eigen transitieplan op, maar op hoofdlijnen wordt er op 3 sporen ingezet:

  1. Stimuleren van projecten die leiden tot economische diversificatie en circulaire ketens;
  2. Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur voor het verduurzamen van bestaande industriële ketens;
  3. Creëren van nieuwe werkgelegenheid en bij- en omscholing van huidige werkkrachten.
Budget en deadlines

Het budget voor het programma in provincie Groningen bedraagt  €330 miljoen voor de periode 2021-2027. De overige 5 regionale programma’s hebben ieder € 58,5 miljoen tot hun beschikking tot en met 2027. De individuele programma’s hebben elk een eigen openstelling, waarbij de eerste calls naar alle waarschijnlijkheid eind 2022 of in het eerste kwartaal van 2023 zullen worden gepubliceerd. Concrete subsidiehoogtes- en percentages per openstelling zullen richting het eind van het jaar ook duidelijk worden.

En nu?

Craeghs houdt alle ontwikkelingen omtrent het JTF aandachtig in de gaten. Mocht u zich kunnen vinden in dit programma en bent u van plan binnenkort een project te starten? Dan kunt u contact met ons opnemen op 010 – 243 06 53 en via info@craeghs.nl.