Afbeelding JTF

Just Transition Fund: Openstellingen in 2023

14.06.2023

Voor dit jaar zijn er nog budgetten beschikbaar voor de verschillende openstellingen binnen het Just Transition Fund (JTF). Dus bent u een ondernemer actief in één van de kwetsbare gebieden voor de energietransitie, lees dan verder!

Just Transition Fund

Voor 2021-2027 wordt er € 630 miljoen beschikbaar gesteld voor het Just Transition Fund. Het hoofddoel van het JTF is om Europese regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen in staat stellen de energietransitie in te gaan. Het JTF ondersteunt gebieden die het zwaarst door de overgang naar klimaatneutraliteit worden getroffen en voorkomt dat de regionale verschillen binnen de Europese Unie worden vergroot.

Regio’s

Het transitiefonds in Nederland biedt financiële steun voor in totaal zes regionale gebieden: West-Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid- Limburg, Groningen, IJmond en Groot-Rijnmond. De uitvoering van het JTF-programma vindt dan ook logischerwijs plaats op regionaal niveau, waarbij er wordt samengewerkt met de bijbehorende regionale instantie.

Instantie Regio
Stimulus Programmamanagement
  • Noord-Brabant
  • Zeeuws-Vlaanderen
  • Zuid- Limburg
Kansen voor West
  • IJmond
  • Groot-Rijnmond
SNN
  • Groningen

Elk regio stelt haar eigen transitieplan op, maar op hoofdlijnen wordt er op 3 sporen ingezet:

  1. Stimuleren van projecten die leiden tot economische diversificatie en circulaire ketens;
  2. Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur voor het verduurzamen van bestaande industriële ketens;
  3. Creëren van nieuwe werkgelegenheid en bij- en omscholing van huidige werkkrachten.
Stimulus Programmamanagement

Voor Zuid-Nederland is er nog subsidiegeld beschikbaar voor alle drie de sporen, zie onderstaande tabel voor de openstellingsdata.

Regio Spoor Openstelling
West-Noord-Brabant 1 Open en sluiting op 7 juli 2023
Open van 15 augustus t/m 11 september 2023
2 Open en sluiting op 29 september 2023
3 Open en sluiting op 29 september 2023
Zeeuws-Vlaanderen 1 Open en sluiting op 7 juli 2023
2 Open van 15 augustus t/m 11 september 2023
3 Open en sluiting op 29 september 2023
Zuid-Limberug 1 Gesloten
2 Open van 15 augustus t/m 11 september 2023
3 Open en sluiting op 29 september 2023
Kansen voor West

Voor Groot-Rijnmond is enkel nog budget beschikbaar voor spoor 3. Hiervoor is namelijk nog € 1,1 miljoen beschikbaar. Voor IJmond is nog € 25,5 miljoen beschikbaar voor alle drie de sporen. De subsidie bij Kansen voor West wordt verleend op first-come-first-serve basis. Dus snel een aanvraag indienen is van groot belang.

SNN

Voor Groningen lopen er meerdere openstellingen voor alle drie de sporen. Momenteel is enkel de openstelling specifiek voor startups overvraagd. Er is dus nog voldoende budget beschikbaar om dit jaar een aanvraag in te dienen.

Interesse?

Craeghs houdt alle ontwikkelingen omtrent het JTF aandachtig in de gaten. Daarnaast hebben onze adviseurs ervaring met het succesvol aanvragen van deze subsidie. Bent u van plan binnenkort een project te starten, maar weet u nog niet of het project goed binnen de JTF past? Neem dan gerust contact met ons opnemen op 010 – 243 06 53 en via info@craeghs.nl.