Afbeelding LIFE

LIFE 2020: In april weer open voor aanvragen!

19.02.2020

Heeft u een innovatief projectidee en wilt u meewerken aan een beter milieu en klimaat in de landen van de Europese Unie? In april 2020 gaat er een nieuwe call voor LIFE open. Partijen kunnen dan weer een projectvoorstel indienen op het gebied van o.a. milieu en efficiënt hulpbronnengebruik (pilots en demonstraties van innovatieve milieutechnologieën). Hieronder leest u meer over de regeling.

Wat is LIFE?

LIFE is een subsidieprogramma van de Europese Unie. Doel is om innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Ze moeten het beleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen. Elke organisatie in de EU kan meedoen. Van grote en kleine bedrijven tot overheden en non-gouvernementele organisaties (ngo’s).

LIFE bestaat uit twee subprogramma’s. Het Subprogramma Klimaat is gericht op veelbelovende projecten rond de vermindering van klimaatverandering (mitigatie), aanpassen op klimaatverandering (adaptie) of bewustwording van het klimaat. Het Subprogramma Milieu richt zich op het stimuleren van de circulaire economie, efficiënt hulpbronnengebruik, natuur en biodiversiteit of communicatie over milieubeleid. In dit document van RVO worden voorgaande Nederlandse LIFE-trajecten uiteen gezet. Enkele voorbeelden van goedgekeurde projecten zijn:

  • Demonstratie van een biobased-vangrail;
  • Ontwikkeling van een groene plasmaprocestechnologie voor het produceren van flexibele elektronica;
  • Demonstratie van een innovatieve milieuvriendelijke technologie voor de continue productie van MDF-houtproducten.
Belangrijk om te weten

Een LIFE-subsidie kan tot circa 55% bijdragen aan de financiering van uw project (afhankelijk van type project). De gemiddelde subsidie bedraagt tussen de € 1 en 3 miljoen. Daarnaast ontwikkelt u nieuwe kennis die u elders kunt inzetten en krijgt uw project Europese bekendheid. In tegenstelling tot andere Europese subsidieprogramma’s is het bij LIFE-projecten heel goed mogelijk om uitsluitend met Nederlandse partners samen te werken. Buitenlandse partners zijn niet verplicht, maar kunnen natuurlijk wel een verrijking vormen.

Wat nu?

Wilt u een serieuze poging wagen voor LIFE-subsidie? Dan is daar 100% commitment voor nodig. Start zo vroeg mogelijk met uw aanvraag en zorg dat u genoeg tijd neemt om een overtuigend voorstel op papier te zetten. Craeghs helpt u hier graag bij! De concurrentie is groot en alleen de kwalitatief beste aanvragen maken kans. Wij zorgen ervoor dat uw aanvraag aan alle criteria voldoet en zo goed mogelijk scoort. U kunt ons bellen op 010 – 243 06 53 of mailen via info@craeghs.nl. Op woensdag 8 april 2020 organiseert de RVO een informatiemiddag voor de nieuwe call van LIFE. Hiervoor verschijnt in maart een registratie.