Energie Subsidie

LIFE 2021 bijna open

01.05.2021

Heeft u een innovatief projectidee en wilt u bijdragen aan een beter milieu en klimaat? Dien uw projectvoorstel in bij LIFE, het Europese subsidieprogramma gericht op natuur-, milieu- en klimaatprojecten. LIFE draagt bij aan het realiseren van Europees milieu- en klimaatbeleid, zoals de Europese Green Deal. De verwachting is dat volgende maand een eerste call van 2021 open zal gaan. Over de aankomende 7 jaar (2021 – 2027) zal er € 5,4 miljard verspreid over de categorie milieu (€ 3,5 miljard) en klimaat (€ 1,9 miljard).

Categorieën

LIFE bestaat uit 6 onderdelen verdeeld over 2 categorieën:

Milieu

 1. Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik (budget: € 1,345 miljard): Een focus op een groene en circulaire economie te bereiken door een innovatie die u wilt ontwikkelen, testen of demonsteren.
 2. Natuur en biodiversiteit (budget: € 2,143 miljard): Het beschermen en verbeteren van Natura 2000-gebieden of andere natuur in Europa.
 3. Informatie en bestuur: Het verbeteren van de communicatie, verspreiding van informatie, handhaving stimuleren, naleving en beter bestuur omtrent de bewustwording van het milieu.

Klimaat

 1. Vermindering klimaatverandering (mitigatie) (budget: € 947 miljoen): De focus ligt op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Dit kan zowel door invloed op wetgeving of beleid als door innovatieve technologieën of methoden die u ontwikkelt.
 2. Aanpassing klimaatverandering (adaptatie) (budget: € 997 miljoen): Het voorbereiden op de verwachte wateroverlast en droogte door klimaatverandering. U wilt daarvoor een idee ontwikkelen of demonstreren op het gebied van beleid, wetgeving, technologie of methoden.
 3. Informatie en bestuur: Het verbeteren van de communicatie, verspreiding van informatie, handhaving stimuleren, naleving en beter bestuur omtrent de bewustwording van het klimaat.

Naast de verschillende onderdelen zijn er ook nog vele verschillende financieringsvormen in de LIFE call:

 • Traditionele projecten: Een specifiek probleem wordt aangepakt;
 • Integralen projecten: Meerdere partijen werken samen om meerdere problemen samen aan te pakken;
 • Ondersteuning voor NGO’s (eens per 2 jaar mogelijk);
 • Voorbereidende projecten: Ter voorbereiding van een traditioneel project;
 • Technische ondersteuningsprojecten: Ter voorbereiding van een integraal project.
Criteria

 • Het subsidiepercentage is afhankelijk van het onderdeel waarin u project valt en welke financieringsvorm u behoeft, maar kan oplopen tot 60% van de kosten;
 • U aanvraag zal worden beoordeeld m.b.v. een tender, waardoor het erg belangrijk is dat u de nadruk legt in uw bijdrage aan de doelstellingen van deze regeling; enkel de beste aanvragen krijgen subsidie;
 • De prioriteit gaat uit naar het project die de grootste potentiële bijdragen aan de doelstellingen van de Europese Commissie (Green Deal) kunnen verwezenlijken.
En nu?

Bent u geïnteresseerd in LIFE? Om een kwalitatief sterke aanvraag voor LIFE in te dienen wordt aangeraden vroegtijdig contact met ons op te nemen. Vanuit een gezamenlijk op te stellen projectidee wisselen we graag van gedachten over uw project en proberen we samen uw slagingspercentage te bepalen en de beste manier om deze (en mogelijk ook andere) subsidie aan te vliegen. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 010 – 243 06 53 of de email info@craeghs.nl.