MIT-Haalbaarheid 2023 opent 4 april

11.02.2023

Wilt u een ontwikkelingsproject uitvoeren, maar zijn nog niet alle technische en economische risico’s in kaart gebracht? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de MIT Haalbaarheid! De MIT gaat namelijk binnenkort weer open voor haalbaarheidsprojecten.

MIT Haalbaarheid

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, afgekort tot MIT, is een subsidieregeling voor het  stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen. Binnen de MIT Haalbaarheid onderzoekt u de technische en economische haalbaarheid van een geplande innovatie. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie kunt u denken aan: literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning of een concurrentieanalyse. Projectaanvragen dienen te passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) behorende bij de Missies en Sleuteltechnologieën zoals gedefinieerd in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Openstelling en budgetten

Aanvragen kunnen worden ingediend van 4 april 2023 t/m 12 september 2023. Bij de subsidie wordt er gerekend met een first come, first serve principe totdat het budget is uitgeput. Echter, uit ervaring blijkt dat de subsidie op de eerste dag al wordt overvraagd. Tussen de aanvragen die worden ingediend op de eerste dag wordt dan geloot om de volgorde van beoordeling te bepalen. Per project kan 40% subsidie worden verkregen, tot een maximum subsidiebedrag van € 20.000. De subsidie wordt ingediend in de eigen regio, en het totale budget verschilt per regio.

Voorwaardes
  • Minstens 60% van het haalbaarheidsproject moet gaan om het onderzoeken van de haalbaarheid van een product, proces of dienst. Tot 40% van een haalbaarheidsproject mag gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe producten, productieprocessen of diensten;
  • De looptijd van het haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar;
  • Het forfaitair uurtarief ligt afhankelijk van de regio tussen de € 35 en € 60 per uur.
Geïnteresseerd?

Craeghs dient jaarlijks een groot aantal MIT-haalbaarheidsprojecten in door het hele land. We helpen u graag om een kwalitatief sterke aanvraag op te zetten. Heeft u een project waarvan u de haalbaarheid wilt onderzoeken? Of wilt u weten welke bedragen en percentages in uw regio van toepassing zijn? Dan kunt u ons vrijblijvend voor advies bellen op 010-243 06 53, of stuur een e-mail naar info@craeghs.nl. Ook belangrijk om te melden is dat dit najaar de MIT R&D terugkomt. Deze is gericht op samenwerkingsprojecten maar biedt significant hogere subsidie.