MIT Haalbaarheid opent april 2022

20.01.2022

Wilt u een haalbaarheidsproject uitvoeren om de technische en economische risico’s in kaart te brengen van een voorgenomen innovatieproject? Dan is de MIT Haalbaarheid wellicht iets voor u! De MIT gaat namelijk binnenkort weer open voor haalbaarheidsprojecten.

Wat is de MIT?

Icoon DoelwitDe Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, meestal afgekort tot MIT, is een subsidieregeling gericht op de Nederlandse topsectoren. Binnen de regeling kunt u haalbaarheidsstudies uitvoeren naar de technische en economische haalbaarheid van een geplande innovatie. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie kunt u denken aan: literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning of een concurrentieanalyse.

Budget en deadlines

Waarschijnlijk kunnen aanvragen in april 2022 weer worden ingediend. Per project kan 40% subsidie worden verkregen, tot een maximum van € 20.000. Echter verschilt het totale budget per regio. Wel is er ieder jaar sprake van hetzelfde fenomeen: de regeling wordt ver overvraagd. Hoewel deze drukte de kansen vermindert, is het logisch waarom de MIT zo aanslaat. Een hoog forfaitair uurtarief van € 60, relatief eenvoudige administratie en ook nog aan te vragen voordat je heel goed weet wat je project inhoudt!

Voorwaarden
  • Minstens 60% van het haalbaarheidsproject moet gaan om het onderzoeken van de haalbaarheid van een product, proces of dienst;
  • Tot 40% van een haalbaarheidsproject mag gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe producten, productieprocessen of diensten;
  • De looptijd van het haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar;
  • Het project moet binnen 4 maanden na indiening van de aanvraag starten.
Meer weten?

Craeghs doet jaarlijks een groot aantal aanvragen voor haalbaarheidsprojecten door het hele land. We helpen u graag om een kwalitatief sterke aanvraag op te zetten. Heeft u een project waarvan u de haalbaarheid wilt onderzoeken? Of wilt u weten welke bedragen en percentages in uw regio van toepassing zijn? Bel ons voor vrijblijvend advies op 010-243 06 53, of stuur een e-mail naar info@craeghs.nl, zo kunt u gemakkelijk de kosten van uw ontwikkelingswerk verminderen. Vergeet ook niet dat in het najaar de MIT R&D terugkomt. Deze is gericht op samenwerkingsprojecten maar biedt significant hogere subsidie. Bekijk voor meer informatie ons artikel over de vorige MIT R&D openstelling.