MIT R&D is open!

26.06.2024

In ons bericht van vorige maand noemden we het al: de welbekende MIT R&D-samenwerkingsprojecten zijn vanaf 11 juni weer opengesteld! Dus werkt jij (binnenkort) samen met andere mkb’ers aan vernieuwing of ontwikkeling van innovatieve producten, productieprocessen of diensten? Dan kan de MIT R&D een mooie kans zijn!

Een MIT R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico). Het doel van een project is de ontwikkeling of vernieuwing van producten, processen of diensten, waarbij de focus ligt op het aansluiten bij de missies en Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) die de topsectoren voor elk maatschappelijk thema, sleuteltechnologie en voor het maatschappelijk verdienvermogen van Nederland hebben gemaakt. Ook in het regionaal beleid zijn de missies en KIA’s leidend.

Budgetten

Het landelijke budget voor deze regeling voor 2024 is € 3.115.000, echter hebben de provincies ook eigen budgetten tot hun beschikking. Deze bedragen verschillen per provincie (zie tabel hieronder). Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 11 juni t/m 17 september 2024.

Regio Budget
Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) € 3.573.333
Flevoland € 939.590
Noord-Holland € 6.664.000
Utrecht € 2.460.000
Gelderland € 3.760.000
Overijssel € 2.240.000
Zuid-Holland € 8.166.666
Regio Zuid (Limburg, Noord-Brabant, Zeeland) € 7.839.999
Categorieën

De MIT R&D-regeling maakt onderscheidt tussen grote en kleine innovatieprojecten. Voor beide geldt een subsidiepercentage van 35%:

  • Klein innovatieproject: 

De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en  maximaal € 100.000 per deelnemer;

  • Groot innovatieproject:

De subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.

Criteria

Er zijn enkele criteria waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de MIT R&D subsidie:

  • De deelnemers aan het R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband. Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers;
  • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen;
  • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb’ers zijn subsidiabel;
  • De looptijd van een R&D samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar.

 

De aanvragen worden afgehandeld volgens het tenderprincipe, wat betekent dat de aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt op kwaliteit. Door de brede toepasbaarheid en (relatief) laagdrempelige subsidievoorwaarden, is deze regeling de laatste jaren steeds populairder geworden.

Ik wil graag een MIT R&D-subsidie aanvragen!

Wil je een aanvraag indienen? Dan werken we graag met je samen aan jouw subsidieaanvraag. Craeghs heeft namelijk veel ervaring met MIT-projecten. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies hoe jij de MIT R&D kan gebruiken om jouw projectkosten te verminderen. Bekijk ook het klantverhaal van FUL Foods en Lgem voor een voorbeeld van een succesvolle MIT R&D-aanvraag. Je kunt ons telefonisch bereiken op  010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.